Studiehandledarna i Finland rf

Studiehandledarna i Finland rf är en pedagogisk förening för studie- och yrkesvägledningen inom OAJ och arbetar för att öka professionella handledares inflytande inom sektorn. Det centrala målet är att stärka handledningens position inom alla skolformer och läroinrättningar samt skapa ett handledningssystem som omfattar människans hela levnadslopp.

Studiehandledarna i Finland rf valde ordförande på sitt årsmöte den 4 februari 2022. Paula Lindqvist från Metropolia yrkeshögskola i Helsingfors valdes till ordförande. På första styrelsemötet valdes Hans Kankkonen från Vasa till vice ordförande och Antti Nyman från Vanda till sekreterare.