Jokaisessa koulussa tulisi olla opinto-ohjaaja

Puheenjohtajan Palsta | kirjoitettu: 03.03.2016

Tänä vuonna tulee kuluneeksi puoli vuosisataa siitä, kun ammattinimike opinto-ohjaaja tuli ensi kertaa julkisuuteen. Peruskoulu-uudistusta oli valmisteltu Koulunuudistustoimikunnan komiteassa. Sen mietinnössä vuonna 1966 esitettiin opinto-ohjaajaa jokaiseen kouluun. Asia perusteltiin näin: ”Ns. poikkeavien oppilaiden opintomenestyksen, aine- ja kurssivalintojen sekä muiden ongelmien selvittämiseksi ei riitä luokanopettajan aika, koulutus eivätkä muutkaan mahdollisuudet. Toimikunta ehdottaa, että jokaisessa koulussa tulisi olla opinto-ohjaaja, joka on saanut asianmukaisen erikoiskoulutuksen. Hänen tehtäviinsä kuuluisi toimia oppilastarkkailun ja oppilaiden tuntemuksen, erilaisten yhteistyö- ja mielen-terveysongelmien sekä ammatinvalinnan ohjauksen asiantuntijana koulussa”. 60-luvulla ei nokka kauaa tuhissut. Pari vuotta meni komiteamietinnöstä ja upouuden ammatin ensimmäiset pioneerit aloittivat työskentelyn maamme kokeiluperuskouluissa.

Tämä suunnitelma ja ratkaisu pitivät sisällään opinto-ohjaajan profession kannalta tärkeitä linjauksia. Opinto-ohjauksen kansallinen malli rakennettiin opinto-ohjaajan kaksoisroolin pohjalta. Suomalainen opinto-ohjaaja on syntysanoistaan lähtien ollut sekä ohjaaja että opettaja. Toinen tärkeä linjaus oli se, että opinto-ohjaaja toimii lähellä oppijaa, siis koulussa. Tämä kokonaisuus on osoittautunut kestäväksi. Opinto-ohjaajuus kytkeytyi alusta lähtien myös vahvasti koulunuudistukseen. Myös tämä lähtökohta on lyönyt vahvan leiman maamme opinto-ohjaajien työn eetokseen. Olemme uudistuksen ja kehityksen puolustajia. Opinto-ohjaajien työhön on sisäänrakennettuna toiminta maailman ymmärtämiseksi ja maailman muuttamiseksi.

Tämän mallin seurauksena suomalainen opinto-ohjaaja toimii aika usein yksin. Ja siitä taas on seurauksena muihin opettajaryhmiin verrattuna suurempi opinto-ohjaajien keskinäisen yhteisöllisyyden ja vertaistuen tarve. Tämä näkyy vuosittain opinto-ohjaajien päivillä. Helmikuun alkupuolella matkaa 550 opinto-ohjaajaa Ouluun. Moni meistä tulee omalla kustannuksella, kun työnantaja ei aina ole ymmärtänyt meidän työmme ja vuotuisen tapahtumamme erityislaatuisuutta.

Opinto-ohjaajat ovat aina olleet aktiivisia toimijoita – niin valtakunnan kuin aluetasolla. Kannustan jäsenistöä tulemaan Oulussa Suomen opinto-ohjaajat ry:n vuosikokoukseen. Vuoden alkupuolella on myös monien SOPO-alueyhdistysten yleiskokouksia. Näissä kaikissa on tarjolla mielenkiintoisia tehtäviä ja toimintamahdollisuuksia toimintaympäristömme muuttamiseksi ja kehittämiseksi. Työtä ja toimintasarkaa riittää!

Oulussa tavataan!

Jukka Eero Vuorinen

Suomen opinto-ohjaajat ry:n puheenjohtaja

Jätä kommentti