OAJ vaatii opo – mitoitusta

Yhdenvertainen ja laadukas opinto-ohjaus turvaa oppivelvollisuuden laajenemisen onnistumisen. Opo -mitoituksella varmistetaan laadukkaan ohjauksen saatavuus koko maassa

Monella alalla löytyy henkilömääriä koskevat suhdeluvut, rekisterit ja mitoitukset. Koulutuksesta nämä puuttuvat. Kyse on oppijan yhdenvertaisuudesta ja oikeudesta saada asiantuntevaa ja osaavaa ohjausta koulutuksen järjestäjän sijainnista tai halukkuudesta riippumatta. OAJ on laskenut, että perusopetuksesta, lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta puuttuu lähes 900 opoa. Vajauksen vuoksi 176 000 oppijaa on nyt ilman riittävää ammattitaitoisen opon antamaa ohjausta. Perusopetukseen tarvitaan 190, lukioon 190 ja ammatilliseen 500 opoa lisää, jotta mitoitus saadaan kuntoon. OAJ:ssä on tehty laskelmat näiden lisäysten aiheuttamista kustannuksista.

Opinto-ohjaajien lisäykset voidaan OAJ:n mukaan toteuttaa kohdentamalla hallitusohjelmassa koulutukseen luvattuja hankerahoja tarkoituksenmukaisesti. Perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa opojen määrän lisääminen vaatisi molemmille koulutusmuodoille reilun neljän miljoonan euron vuosittaista lisärahoitusta kolmen vuoden ajan. Ammatillisessa koulutuksessa hankerahoitusta pitäisi kohdentaa ja lisätä 11 miljoonaa kolmen vuoden ajan. Seuraavan hallituksen tehtävänä olisi OAJ:n mielestä säätää mitoitus lakiin ja tehdä rahoituksesta pysyvää. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että perusopetuksen ja lukion rahoitusta korotetaan 13 miljoonalla ja ammatillisen koulutuksen rahoitusta 33 miljoonalla.

Ohjauksen lisääminen on viisasta kansantalouden kannalta. Jokainen pelkän peruskoulun varaan jäänyt aiheuttaa yhteiskunnalle satoja tuhansia euroja muita enemmän kuluja. Nyt noin 10 000 nuorta eli 16 % ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa. Keskeyttämisen yleisin syy on väärä alavalinta. Keskeyttämisen ehkäiseminen on tehokkainta, kun ohjausta tehostetaan jo yläkoulun aikana. OAJ on laatinut tähän tukiopinto-ohjauksen – mallin. Siinä tuettu ohjaus aloitetaan perehtymällä toisen asteen opintoihin ja alavalintoihin suunnitelmallisesti jo kahdeksannen vuosiluokan alusta perusopetuksen oppilaanohjaajan ja toisen asteen opinto-ohjaajan yhteistyönä. Tuettu ohjaus jatkuisi yläkoulun loppuun ja vielä vuoden toiselle asteelle.

Niille epäilijöille, jotka sanovat, että lakiin kirjattu mitoitus tulisi liian kalliiksi, voi esittää laskelmat siitä, mitä yksi pelkän perusopetuksen varaan jäänyt henkilö yhteiskunnalle maksaa. Minimiarvio on, että keskimäärin kustannukset ovat 230 000–370 000 e suuremmat kuin koulutuksen saaneesta.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Inkeri Toikka, OAJ