OHJAUSALAN VUODEN 2018 PRO GRADU

Suomen opinto-ohjaajat ry nimeää vuosittain, yhdessä Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen ohjausalan kouluttajien kanssa, Opopäivillä ohjausalan vuoden pro gradun tunnustuksena edellisvuonna valmistuneesta, erityisen ansiokkaasta tutkielmasta.

Itä-Suomen ja Jyväskylän ohjausalan maisteriohjelmien kouluttajat voivat nimetä kunakin vuonna kaksi vuoden pro gradu -ehdokasta heiltä valmistuneista opinnäytetöistä. Vuonna 2019 myönnettävän vuoden pro gradu -tutkielman tulee olla hyväksytty 1.1.– 30.11.2018 välisenä aikana Suomessa yliopiston maisterintutkinnon opinnäytteeksi
(kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti).

Ehdokkaaksi asetettavan pro gradu -tutkielman arvosanan tulee olla 4 tai 5. Täten ehdokkaana olevien tutkielmien tieteellisen tason on arvioinut opinnäytteen hyväksynyt taho antamallaan arvosanalla.

Varsinaisen vuoden pro gradun nimeää ehdokkaiden joukosta kunakin vuonna tehtävään kutsuttava ohjausalan vaikuttaja. Hän arvioi ehdokkaina olevien tutkielmien arvon ohjausalan tutkimuksen, koulutuksen, käytännön ja yhteiskunnallisen merkittävyyden näkökulmasta seuraavia kriteerejä käyttäen. Vuoden pro gradu -tutkielma tuo lisäarvoa ohjausalan:

  • teorioiden soveltamiseen tai kehittämiseen
  • käytäntöjen ja menetelmien kehittämiseen
  • koulutukselle
  • jatkotutkimukselle
  • julkiselle päätöksenteolle

Vuoden pro gradun tekijä palkitaan ilmaisella osallistumisella Opopäiville (eli vapautus osallistumismaksusta). Lisäksi hänelle varataan paikka esittää tutkimustuloksensa ohjausalan tutkimuksen työpajassa, silloin kun kyseinen työpaja on Opopäivien ohjelmassa. Tekijästä voidaan myös tehdä haastattelu Opinto-ohjaaja -lehteen.

 

Ehdokkaiden asettaminen:                                                                                                                         Vapaamuotoisen hakemuksen alla listattuine liitteineen jättää pro gradu -tutkielman myöntänyt taho. Tämä tulee tehdä osoitteeseen: k.johanna.rantanen@jyu.fi perjantaihin 7.12.2018 mennessä. Viestin otsikkokenttään teksti ”Ohjausalan vuoden pro gradu ”.

Esitykseen liitetään:

  • Lyhyt yhteenveto pro gradu -tutkielmasta (sisältäen maininnan arvosanasta), perustelut ehdokkuudelle ja tekijän yhteystiedot (n. 1 sivu)
  • Pro gradu -tutkielma kokonaisuudessaan

Jätä kommentti