OHJAUSALAN VUODEN 2017 PRO GRADU

Suomen opinto-ohjaajat ry. yhdessä Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistojen ohjausalan kouluttajien kanssa nimeävät vuosittain helmikuun Opopäivillä ohjausalan vuoden pro gradun tunnustuksena edellisvuonna valmistuneelle, erityisen ansiokkaalle pro gradu -tutkielmalle.

Itä-Suomen ja Jyväskylän ohjausalan maisteriohjelmien kouluttajat voivat nimetä kunakin vuonna kaksi vuoden pro gradu ehdokasta heiltä valmistuneista opinnäytetöistä. Vuonna 2018 myönnettävän vuoden pro gradu -tutkielman tulee olla hyväksytty 1.1.2017 – 30.11.2017 välisenä aikana Suomessa yliopistolliseksi maisterintutkinnon opinnäytteeksi
(kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti).

Ehdokkaaksi asetettavan pro gradu -tutkielman arvosanan tulee olla 4 tai 5. Täten ehdokkaana olevien tutkielmien tieteellisen tason on arvioinut opinnäytteen hyväksynyt taho antamallaan arvosanalla.

Varsinaisen vuoden pro gradun nimeää ehdokkaiden joukosta kunakin vuonna tehtävään kutsuttava ohjausalan vaikuttaja. Hän arvioi ehdokkaina olevien tutkielmien arvon ohjausalan tutkimuksen, koulutuksen, käytännön ja yhteiskunnallisen merkittävyyden näkökulmasta seuraavia kriteerejä käyttäen. Vuoden pro gradu -tutkielma tuo lisäarvoa ohjausalan:

  • teorioiden soveltamiseen tai kehittämiseen
  • käytäntöjen ja menetelmien kehittämiseen
  • koulutukselle
  • jatkotutkimukselle
  • julkiselle päätöksenteolle

Vuoden pro gradun tekijä palkitaan ilmaisella osallistumisella Opopäiville (eli vapautus osallistumismaksusta). Lisäksi hänelle varataan paikka esittää tutkimustuloksensa ohjausalan tutkimuksen työpajassa, silloin kun kyseinen työpaja on Opopäivien ohjelmassa. Tekijästä voidaan myös mahdollisesti tehdä haastattelu Opinto-ohjaaja lehteen.

Ehdokkaiden asettaminen:

Vapaamuotoisen hakemuksen alla listattuine liitteineen jättää pro gradu -tutkielman myöntänyt taho. Tämä tulee tehdä osoitteeseen: k.johanna.rantanen@jyu.fi perjantaihin 8.12.2017 mennessä. Viestin otsikkokenttään teksti ”Ohjausalan vuoden pro gradu ”.

Esitykseen liitetään:

  • Lyhyt yhteenveto pro gradu -tutkielmasta (sisältäen maininnan arvosanasta), perustelut ehdokkuudelle ja tekijän yhteystiedot (n. 1 sivu)
  • Pro gradu -tutkielma kokonaisuudessaan

Jätä kommentti