Puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta

Opinto-ohjaajan työssä tärkeintä on ihmisen kohtaaminen

Opinto-ohjaajat tekevät töitä monessa oppilaitoksessa äärirajoilla. Nyt on tultu siihen pisteeseen, että koulutuksenjärjestäjät ovat unohtaneet juhlapuheissa luvatut opinto-ohjauksen resurssit. Opetusryhmät ovat vuosi vuodelta suurempia tai opinto-ohjaajan töitä on jaettu muille kuin päteville opinto-ohjaajille. Päättäjien on korjattava tilanne, jossa opiskelijat ja opinto-ohjaajat ovat ajautumassa yhä etäämmälle toisistaan. Nyt on aika nostaa opinto-ohjaajien arvostusta ja antaa meille mahdollisuus auttaa. Opinto-ohjaajan työssä tärkeintä on ihmisen kohtaaminen.

Me opinto-ohjaajat osaamme ja haluamme tehdä työmme hyvin. Teemme arvokasta ja meille rakasta työtä. Kiire, huolet ja byrokratia uuvuttavat meitä opinto-ohjaajia. On tullut aika palauttaa oppijoiden kohtaaminen oppilaitosten keskeiseksi toiminnaksi sekä turvata opinto-ohjaajien työssä jaksaminen.

Laadukkaan opinto-ohjauksen aineksia ovat riittävät resurssit. Opinto-ohjaajalla voi olla ohjattavia enintään 200-250, jotta opinto-ohjauksen laatu pysyy hyvänä. Aikaa opinto-ohjaajan ja oppijan kohtaamiselle sekä vuorovaikutukselle on oltava riittävästi. Lisäksi tarvitaan riittävä ja tarpeellinen oppimisen tuki, pätevät aineenopettajat sekä tilanteeseen parhaiten soveltuvat opetusmenetelmät ja -materiaalit. Koulutuksenjärjestäjän tulee varata opinto-ohjaajalle myös riittävästi työaikaa työelämä- ja oppilaitosyhteistyölle. Yhä enemmän opinto-ohjaajat tekevät työaikana töitä muualla kuin omassa työpisteessään, eikä ole tarkoituskaan lukkiutua omaan työhuoneeseen tietokoneruudun äären. Opinto-ohjaajat tekevät töitä siellä, missä heidän ohjattavansakin ovat.

Opinto-ohjaajien työnkuvat ovat moninaisia ja palkanmaksussa on kirjavuutta. Työnantajat niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla tulkitsevat työehtosopimuksia hyvin monella tavalla. Kun ei ole tarpeeksi tiukkoja normeja, työnantajat tulkitsevat säädöksiä omien mieltymystensä mukaan. Yhteistyössä OAJ:n kanssa viemme jäsenistöltämme tulleita opinto-ohjaajien työhön liittyviä epäkohtia eteenpäin. Onneksi suurin osa koulutuksenjärjestäjistä arvostaa työtämme. Hyvin tehdystä työstä maksetaan asiaan kuuluvalla tavalla ja työtehtäviin on varattu riittävästi työaikaa. Toimiva yhteistyö oman lähiesimiehen kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Keskustellen asiat menevät eteenpäin.

Nyt on kuljettava yhdessä rintamassa yhteisten asioidemme eteenpäin viemiseksi. Työssään hyvinvoiva opinto-ohjaaja innostuu ja innostaa sekä varmistaa oppilaiden mahdollisuudet laadukkaaseen oppimiseen. Me opinto-ohjaajat tuemme, rohkaisemme, kannustamme! Suomi tarvitsee opetuksen tuottamaa hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa.

Lämpimästi tervetuloa helmikuussa Opopäiville! Nähdään Turussa!

Armi Nurmi
Suomen opinto-ohjaajat ry
puheenjohtaja