Annonsförsäljning

När du behöver en välfungerande kanal till olika läroinrättningar i Finland har du fördel av den tidning som Studiehandledarna i Finland ger ut. Den utkommer fyra gånger per år och når ut till aktiva och arbetsamma aktörer vid läroinrättningar och högskolor.

Tidningen Opinto-ohjaaja är en emotsedd och välläst publikation, som kan utgöra en fördelaktig marknadsföringskanal med artiklar som blir lästa och annonser som blir uppmärksammade. Tillgodogör dig av den stora läsekretsen och lämna in en annons.

Tidningen har storleken A4 (210 x 297)

Tryckyta 165 x 257

Momsen för annonsförsäljning är 0 %. Föreningen är inte momsskyldig.

Annonser ska lämnas in senast på materialdagen till vår informatör/redaktionssekreterare på adressen aki.tulikari(at)sopo.fi.

Boka alltid annonsplats med formuläret här nedan.

Annonspriser

 • Helsida 795 €
 • Halvsida 535 €
 • Kvartssida 425 €
 • Bakpärm 1 225 €
 • Insida av pärm, helsida 975 €
 • Insida av pärm, halvsida 660 €

Utgivning 2019 och 2020

Nummer 4/2019                 15.11 (Materialdag 1.11)
Nummer 1/2020                 31.1 (Materialdag 17.1)
Nummer 2/2020                 13.3 (Materialdag 28.2)
Nummer 3/2020                 18.9 (Materialdag 7.9)
Nummer 4/2020                 20.11 (Materialdag 6.11)

  Jag beställer annonsplats i tidningen Opinto-ohjaaja

  Välj det nummer där du vill föra in annonsen:

  Nr 1Nr 2Nr 3Nr 4

  Du kan boka annonsplats digitalt – välj något av följande alternativ:

  I fråga om pärmar bekräftar vi bokningen separat per e-post.

  Helsida (210 x 297)Helsida från kant till kant (210 x 297 / 3 mm bleedit)Halvsida horisontell (210 x 148)Halvsida vertikal (105 x 297)Kvartssida horisontell (105 x 148)Kvartssida vertikal (210 x 267)Helsida bakpärmHalvsida insida av pärm

  Närmare information:

  Tuija Mäntsälä
  +358 50 5985 225 | tuija.mantsala(at)sopo.fi