Jokaisessa koulussa tulisi olla opinto-ohjaaja

Puheenjohtajan Palsta | kirjoitettu: 

Tänä vuonna tulee kuluneeksi puoli vuosisataa siitä, kun ammattinimike opinto-ohjaaja tuli ensi kertaa julkisuuteen. Peruskoulu-uudistusta oli valmisteltu Koulunuudistustoimikunnan komiteassa. Sen mietinnössä vuonna 1966 esitettiin opinto-ohjaajaa jokaiseen kouluun. Asia perusteltiin näin: ”Ns. poikkeavien oppilaiden opintomenestyksen, aine- ja kurssivalintojen sekä muiden ongelmien selvittämiseksi ei riitä luokanopettajan aika, koulutus eivätkä muutkaan mahdollisuudet. Toimikunta ehdottaa, että jokaisessa koulussa tulisi olla opinto-ohjaaja, joka on saanut asianmukaisen erikoiskoulutuksen. Hänen tehtäviinsä kuuluisi toimia oppilastarkkailun ja oppilaiden tuntemuksen, erilaisten yhteistyö- ja mielenterveysongelmien sekä ammatinvalinnan ohjauksen asiantuntijana koulussa”. 60-luvulla ei nokka kauaa tuhissut. Pari vuotta meni komiteamietinnöstä ja upouuden ammatin ensimmäiset pioneerit aloittivat työskentelyn maamme kokeiluperuskouluissa.

Lue lisää…Jokaisessa koulussa tulisi olla opinto-ohjaaja