TOISELTA ASTEELTA VALMISTUVIA KOHDELLAAN ERIARVOISESTI KORKEAKOULUVALINNASSA ARVOSANOJEN SIIRTÄMISEN OSALTA

Suomen opinto-ohjaajat ry on havainnut merkittävän epäkohdan, joka koskee arvosanojen siirtämistä Koski-palveluun ammatillisen koulutuksen päättövaiheessa korkeakoulujen yhteishakua varten. Tiedonsiirtoon liittyvien asioiden takia on vaarana, etteivät opiskelijoiden arvosanat ehdi valmistumiskeväänä ammattikorkeakoulujen yhteishakuun. Korkeakoulujen haku-uudistuksen tarkoituksena on sujuvoittaa siirtymistä toiselta asteelta korkeakouluun. Nyt on vaarana, että ammatillisesta koulutuksesta kevätlukukauden päätteeksi valmistuvan arvosanat eivät siirry ajoissa ammattikorkeakoulujen yhteishakua varten. Tällöin opiskelija ei voi samana keväänä pyrkiä ammattikorkeakouluun, vaan jatko-opintoihin on hakeuduttava joko syksyn tai seuraavan kevään korkeakoulujen yhteishaussa.

Suomen opinto-ohjaajat ry:n saamien tietojen perusteella arvosanatiedot ammatillisesta koulutuksesta valmistuvan osalta tulee olla Koski-palvelussa 15.5, jotta voi pyrkiä samana keväänä ammattikorkeakouluun ammatillisen tutkinnon arvosanojen perusteella. Lisävaatimuksena on esitetty, että ammatillisesta koulutuksesta tulee myös valmistua ennen tuota päivää ja valmistuminen tulee olla kirjattuna Koski-palveluun.

Tästä muodostuu ammatillisesta koulutuksesta valmistuvalle seuraavia ongelmia:

  1. Kun opiskelijat valmistuvat tavoiteajassa kevätlukuvuoden päätteeksi, ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat eivät ole mukana saman kevään ammattikorkeakoulujen todistusvalinnassa.
  2. Jos halutaan, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat voivat hakea samana keväänä jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun, on valmistumispäivää aikaistettava. Valmistumispäivän aikaistaminen vaikuttaa koulutuksen järjestäjän saamaan rahoitukseen. Ei ole itsestään selvää, että koulutuksen järjestäjä siirtää osalle valmistumispäiviä aikaisemmaksi.
  3. Monet ammatillisen koulutuksen opiskelijat saavat opintotukea, jos opiskelijan valmistumispäivää aikaistetaan, vaikuttaa se myös opintotukeen. Puolikkaille kuukausille ei Kela myönnä opintotukea. Lukiosta valmistuva kevään ylioppilas saa opintotukea valmistumispäiväänsä saakka eli tänä keväänä 30.5. asti.

Suomen opinto-ohjaajat ry pitää erityisen tärkeänä, että nostamamme epäkohta korjataan. Pyydämme korjaamaan epäkohdan jo tämän kevään ammattikorkeakoulujen yhteishakumenettelyssä. Lukiosta keväällä valmistuvien ylioppilaiden arvosanat ehtivät korkeakoulujen yhteishakuihin, mutta ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien eivät. Onkin tärkeää, että ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden todistusarvosanat ehtivät saman kevään ammattikorkeakouluhakuun ja ammatillisen koulutuksen tutkintotodistus voidaan päivätä kevätlukukauden päätöspäivään, kuten lukiossakin.

Lukiosta keväällä valmistuvan arvosanatiedot ylioppilastutkintolautakunta siirtää Koski-palveluun keväällä 2020 15.5. ja valmistumispäiväksi kevään 2020 ylioppilailla merkitään todistukseen 30.5. Vaatimus ammatillisen koulutuksen valmistumispäivästä viimeistään 15.5. tulee poistaa arvosanatietojen siirron ehtona. Todistusvalinnassa mukana olemiseen tulee riittää ammatillisen koulutuksen osalta se, että arvosanat ovat 15.5. mennessä Koski-järjestelmässä. Koulutuksen järjestäjän arvosanatiedot siirtyvät Koski-järjestelmään reaaliaikaisesti, joten estettä arvosanatietojen tiedonsiirrolle ei ole ja valmistumispäivän aikaistamiselle ei ole täten tarvetta. Ammatillisen koulutuksen valmistumispäiväksi voidaan tällöin kirjata kevätlukukauden viimeinen päivä.

Pyydämme ottamaan asian huomioon toiselta asteelta valmistuvien opiskelijoiden yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi ja korkeakouluun sujuvan siirtymisen edistämiseksi jo valmistumiskeväänä.