Korkeakoulutoimikunta

Leila Saramäki
Puheenjohtaja

Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
leila.saramaki(at)uef.fi

Siru Kilpilampi
Lahden ammattikorkeakoulu
siru.kilpilampi(at)lamk.fi

Mervi Kurula

Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu
mervi.kurula(at)karelia.fi

Erja Salminen
Turun ammattikorkeakoulu, Turku
erja.salminen(at)turkuamk.fi

Tuija Syväjärvi
Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi
tuija.syvajarvi(at)lapinamk.fi