Korkeakoulutoimikunta

Mervi Kurula
Puheenjohtaja
Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu
mervi.kurula(at)karelia.fi

Peter Edelsköld
Yrkeshögskolan Novia, Turku
peter.edelskold(at)novia.fi

Vesa Kuhanen
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä
vesa.kuhanen(at)jamk.fi

Ritva Liinamaa
Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki
ritva.liinamaa(at)metropolia.fi

Auli Pekkala
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Helsinki
auli.pekkala(at)haaga-helia.fi