Prenumeration

SOPO ger ut en fack- och föreningstidning med namnet Opinto-ohjaaja, som fyra gånger om året tar upp vad som händer inom studiehandledningen. Den innehåller bland annat föreningsnyheter, personintervjuer, information om kommande evenemang och redogörelser för vad som har gjorts.

Tidningen presenterar också nya och intressanta utbildningsområden och berättar om kurser och utbildningsevenemang som står till buds.

Opinto-ohjaaja är ett informationspaket för alla studiehandledare i alla frågor som gäller handledning.
Tidningen skickas automatiskt till alla medlemmar.

En prenumeration kostar 65 euro/år.

Prenumerationen löper 1.1–31.12 och är alltid fortlöpande.

Närmare information:

Tuija Mäntsälä
+358 50 598 5223 | tuija.mantsala@sopo.fi


Blankett för prenumeration

  Namn:

  Gatuaddress:

  Postnummer:

  Ort:

  Telefon:

  E-post: