Försäljning av adressregister

Med hjälp av medlemsregistret för Studiehandledarna i Finland når du lätt och behändigt ut till cirka 800 studiehandledare. Registret kostar 510 euro och ett urval 85 cent per adress. Momsen är 0 %.

Köp av registret ger rätt till en enda postning. Registret sänds i form av en Excel-tabell och leveranstiden är 1–2 veckor. Registret innehåller postadressen till hemadressen. På begäran kan vi också skicka e-postadresser, men vi kan inte garantera att de fungerar.

Du kan välja bland följande alternativ:

  • Hela adressregistret
  • Adressregistret för elevhandledare vid grundskolor
  • Adressregistret för studiehandledare vid gymnasier
  • Adressregistret för studiehandledare vid yrkesutbildningar på andra stadiet
  • Adressregistret för studiehandledare vid högskolor

EN DEL AV MEDLEMMARNA HAR FÖRBJUDIT UTLÄMNING AV ADRESSEN, VARFÖR ANTALET ADRESSER ÄR MINDRE ÄN ANTALET MEDLEMMAR.

Det bästa sättet att nå ut till hela medlemskåren är medlemstidningen.

Beställ adressregistret med formuläret här nedan:


    Jag beställer medlemsregistret till Studiehandledarna i Finland rf

    Hela adressregistretElevhandledare vid grundskolorStudiehandledare vid gymnasierStudiehandledare vid yrkesutbildningar på andra stadietStudiehandledare vid högskolort