Internationell verksamhet

NFSY
NFSY

SOPO har inflytande över internationella beslut och riktlinjer om vägledning via den globala organisationen International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG)

Föreningen samarbetar med Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledning (NFSY) genom att delta i styrelsearbetet.

SOPO:s internationella kommitté svarar för beredningen av internationella ärenden.

IAEVG
IAEVG

Hans Kankkonen
Ordförande
Vamia, Vasa
hanskankkonen(at)gmail.com

Peter Edelsköld
Yrkeshögskolan Novia, Åbo
peter.edelskold(at)novia.fi

Mia Gerdt
Finnish International School of Tampere
mia.gerdt@(at)gmail.com

Antonia Lindqvist
Gymnasiet Grankulla
antonia.lindqvist(at)edu.grankulla.fi

Heli Piikkilä
Finnish International School of Tampere
heli.piikkila(at)gmail.com

Tony Valtonen
Mattlidens gymnasium, Esbo
tony.valtonen(at)esbo.fi