Internationell verksamhet

NFSY
NFSY

SOPO har inflytande över internationella beslut och riktlinjer om vägledning via den globala organisationen International Association for Educational and Vocational Guidance (IAEVG)

Föreningen samarbetar med Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledning (NFSY) genom att delta i styrelsearbetet.

SOPO:s internationella kommitté svarar för beredningen av internationella ärenden.

IAEVG
IAEVG

Hans Kankkonen
Ordförande
Vamia, Vasa
hanskankkonen(at)gmail.com

Mia Gerdt
Tredu, Tammerfors
mia.gerdt(at)gmail.com

Eeva Joutsenlahti
Järvenpään yhteiskoulu, Träkända
eeva.joutsenlahti(at)gmail.com

Paula Lindqvist
Metropolia, Helsingfors
paula.lindqvist(at)metropolia.fi

Arja Nikkanen
International School of Tampere, Tammerfors  
arja.nikkanen(at)tampere.fi

Tony Valtonen
Mattlidens gymnasium, Esbo
tony.valtonen(at)esbo.fi 

 

SOPO:s medlem! Du kan nu söka ett resestipendium på 200€ för att delta i IAEVG-konferensen i Riga 19.-21.10.2021

OBS! Förra årets ansökningar tas inte längre i hänsyn i denna ansökningsrunda.

Som medlem i Studiehandledarna i Finland rf. (SOPO) kan du söka ett stipendium för att delta i IAEVG-konferensen. Vi har reserverat 10 stipendium på 200€.

Konferensens tema är Maximizing Potential of Career Guidance. Som medlem i SOPO är du även medlem i NFSY och således också medlem i IAEVG.

Uppgifter om konferensen och anmälan görs på sidan: https://iaevgconference2020.lv/

Gör en fritt formulerad ansökan, där du motiverar ditt intresse för konferensen. Nämn även ditt namn, dina kontaktuppgifter, skola/läroanstalt och skolform. Ansökan skall sändas per e-post till internationella kommitteens ordförande Hans Kankkonen hans.kankkonen@gmail.com senast 30.4.2021.

Information om erhållet stipendium fås under maj månad. Stipendiet betalas efter konferensen, intyg om deltagande krävs för utbetalning av stipendiet.