Regionföreningar

Det finns 14 självständiga regionföreningar för studiehandledare, som själva antar sina medlemmar, på olika håll i Finland.

En medlem i en regionförening blir inte automatiskt medlem i SOPO och tvärtom. Vardera föreningen antar medlemmar separat. Vardera har också egen medlemsavgift. Kom ihåg att meddela båda föreningarna om adressförändringar och liknande.

Regionföreningarna ordnar besök, evenemang och andra gemensamma aktiviteter i regionen. SOPO främjar studiehandledningens position och driver frågor på riksnivå samt ger ut tidningen Opinto-ohjaaja. Du har fördel av att höra till både riksföreningen och regionföreningen.