Studiehandledarna i Finland rf

Studiehandledarna i Finland rf är en pedagogisk förening för studie- och yrkesvägledningen inom OAJ och arbetar för att öka professionella handledares inflytande inom sektorn. Det centrala målet är att stärka handledningens position inom alla skolformer och läroinrättningar samt skapa ett handledningssystem som omfattar människans hela levnadslopp.

Studiehandledarna i Finland rf valde ordförande på sitt årsmöte den 7 februari 2020. Armi Nurmi, som är studiehandledare vid Salon lukion aikuislinja, valdes till en andra ordförandeperiod 2020–2021. Vi gratulerar Armi!

Styrelsen konstituerade sig den 8 februari 2020. Hans Kankkonen från Vasa valdes till vice ordförande och Tuula Karttunen från Ylöjärvi till sekreterare.

Vi uppdaterar informationen om styrelsen så snart som möjligt.