Etiska principer för en studiehandledares arbete

Ambitionen för studiehandledningen är att stödja den handledda i att hantera frågor som gäller utbildning, studier, yrkesval och framtid. Syftet med studiehandledningen är att hjälpa den handledda att förstå sin egen situation och möta utmaningarna i sitt liv.

Grundprinciperna för studiehandledningen är att respektera den handledda och främja dennas välfärd och jämlikhet.

Till de centrala verktygen hör studiehandledarens egen personlighet och expertis inom handledning.

SJÄLVBESTÄMMANDERÄTT

En studiehandledare ska respektera den handleddas självbestämmanderätt. Studiehandledaren lägger fram alternativ på ett mångsidigt sätt och respekterar den handleddas egna val.

SANNINGSENLIGHET

En studiehandledare ska arbeta uppriktigt och finkänsligt. Den information som ges i studiehandledningen ska vara aktuell, mångsidig och vägleda den handledda till kritisk bedömning av informationen. Vem som står bakom handledningsmaterialet ska föras på tal.

KONFIDENTIALITET

Studiehandledning är konfidentiell. Konfidentialiteten ska bevaras även om handledningsmiljön förändras. Information kan lämnas ut, om det är nödvändigt med tanke på den handleddas intresse. I en sådan situation ska man först försöka diskutera med den handledda. Vid utlämning av information ska gällande lagar iakttas.

OAVHÄNGIGHET

En studiehandledare ska vara medveten om sina egna värderingar samt värderingarna i samhället och bland människor från andra kulturer för att kunna ge en etiskt hållbar handledning. Studiehandledaren ska vara medveten om vilken inverkan egna, skolans och det övriga samhällets förväntningar har på arbetet.

KOMPETENSUTVECKLING

En studiehandledare ska utvärdera och utveckla sitt eget arbete. Handledaren vinnlägger sig om att uppdatera sin yrkeskunskap genom att delta i fortbildning och skaffa aktuell information.

SAMARBETE

En studiehandledares arbete kräver samarbete såväl inom skolan som med externa aktörer. En studiehandledare ska ha förmåga till yrkesövergripande samarbete och kunna uppskatta övriga medverkandes yrkeskunskap och kompetens.

EGEN VÄLFÄRD

En studiehandledare ska ta hand om sin egen välmåga och stresstålighet. Studiehandledaren känner sina egna begränsningar och är redo att söka hjälp när det behövs.

Studiehandledarna i Finland rf, årsmöte 30.1.2009