Etiska principer för en studiehandledares arbete

Studiehandledningens mål är att stödja den handleddes välmående och utveckling samt att öka den handleddes självkännedom och självstyre. Syftet med studiehandledningen är att hjälpa den handledda att planera sina egna utbildningsval och framtida behov av kunnande. Grundprinciperna för studiehandledningen är att respektera de handledda och främja deras välfärd och jämlikhet. En studiehandledare är expert på handledning. Hen är genuint närvarande och stödande vid varje möte.

SJÄLVBESTÄMMANDERÄTT

En studiehandledare ska respektera den handleddas självbestämmanderätt. Studiehandledaren lägger fram alternativ på ett mångsidigt sätt och respekterar den handleddas egna val.

SANNINGSENLIGHET

En studiehandledare arbetar uppriktigt och finkänsligt. Den information som ges i studiehandledningen ska vara aktuell, tillförlitlig, mångsidig och vägleda till kritisk bedömning av information.

KONFIDENTIALITET

Studiehandledning är konfidentiellt. Konfidentialiteten ska bevaras även om handledningsmiljön förändras. Information kan lämnas ut, om det är nödvändigt med tanke på den handleddas situation. I en sådan situation ska man först försöka diskutera med den handledda. Vid utlämning av information skall gällande lagar iakttas.

OAVHÄNGIGHET

En studiehandledare ska vara medveten om sina egna värderingar samt värderingarna i samhället och bland människor från andra kulturer för att kunna ge en etiskt hållbar handledning. Studiehandledaren ska vara medveten om vilken inverkan egna, skolans och det övriga samhällets förväntningar har på arbetet. Studiehandledningen ska vara tillgänglig för alla. Studiehandledning är genussensitiv.

KOMPETENSUTVECKLING

En studiehandledare utvärderar och utvecklar sitt eget arbete. Hen uppdaterar kontinuerligt sin yrkeskunskap genom att delta i fortbildning och skaffa aktuell information.

SAMARBETE

En studiehandledares arbete kräver samarbete såväl inom skolan som med externa aktörer. En studiehandledare har nätverk inom sitt eget skolstadium och andra skolstadier, fritt bildningsarbete, arbets- och näringslivet och den tredje sektorn. En studiehandledare ska ha förmåga till yrkesövergripande samarbete och kunna uppskatta övriga medverkandes yrkeskunskap och kompetens.

EGEN VÄLFÄRD

En studiehandledare ska ta hand om sitt välmående och sin ork. Studiehandledaren känner sina egna begränsningar och är redo att söka hjälp när det behövs.

Studiehandledarna i Finland rf, årsmöte 30.1.2009, uppdaterad av styrelsen 8.5.2021