Stadgar

STUDIEHANDLEDARNA I FINLAND RF

STADGAR på Finska

Godkända: Årsmötet 27.1.2012 och årsmötet 8.2.2013