Förtjänsttecken

Föreningen delar ut förtjänsttecken. Mer information ges av styrelsemedlemmarna.