Suomen opinto-ohjaajat – SOPO ry

Suomen opinto-ohjaajat ry toimii OAJ:n ohjausalan pedagogisena järjestönä, joka lisää ohjausalan ammattilaisten vaikutusvaltaa. Keskeinen tavoite on vahvistaa ohjauksen asemaa kaikissa koulumuodoissa ja oppilaitoksissa sekä luoda koko ihmisen elämänkaaren kattava ohjausjärjestelmä.