Kansainvälinen toiminta

NFSY
NFSY

SOPO ry vaikuttaa kansainvälisiin ohjausta koskeviin päätöksiin ja linjauksiin maailmanlaajuisen ohjausalan järjestön International Association for Educational and Vocational Guidancen (IAEVG) kautta. SOPO ry:n jäsen KT, tutkija Raimo Vuorinen edustaa Suomea IAEVG :n hallituksessa.

Yhdistys tekee yhteistyötä Po

IAEVG
IAEVG

hjoismaisen ohjausalan yhdistyksen Nordiska Förening för Studie – och yrkesvägledning (NFSY) kanssa osallistumalla järjestön hallitustyöskentelyyn. 

Kansainvälisten asioiden valmistelusta vastaa SOPO ry:n kansainvälinen toimikunta.

Mia Gerdt
Puheenjohtaja
Kaukajärven koulu, Tampere
mia.gerdt@(at)gmail.com

Hans Kankkonen
Merenkulun koulu, Vaasa
hans.kankkonen(at)edu.vaasa.fi

Peter Edelsköld
Yrkeshögskolan Novia, Turku
peter.edelskold(at)novia.fi

Heli Piikkilä
Amurin koulu, Tampere
heli.piikkila(at)tampere.fi

Anna Quagraine
Mattlidens gymnasium, Espoo
anna.quagraine[at)gmail.com

Jukka Eero Vuorinen
Tampereen normaalikoulu, Tampere
jukka.vuorinen(at)uta.fi

Haluatko osallistua kansainväliseen ohjausalan konferenssiin? Hae matka-apurahaa Riikan IAEVG-konferenssiin 20.10.-22.10.2020.

Suomen opinto-ohjaajat ry tukee matka-apurahoin IAEVG- konferenssiin lähteviä jäseniä. Konferenssin teema Maximizing Potential of Career Guidance. Jokainen yhdistyksen jäsen on NFSY:n kautta myös kansainvälisen ohjausalan järjestön jäsen. Tällä hetkellä early bird osallistumismaksu on 240 euroa tiistaihin 31.3. saakka.

Jos haluat pitää esityksen, abstrakti tulee lähettää viimeistään 15.4. mennessä.

Lisätietoja ja rekisteröitymisohjeet löydät osoitteesta:

http://iaevgconference2020.lv/

Tee vapaamuotoinen hakemus, missä perustelet kiinnostuksesi ko. konferenssiin. Mainitse oman nimesi ja yhteystietojesi lisäksi koulun/oppilaitoksen nimi ja koulutusaste ja lähetä tiedot kansainvälisen toimikunnan sihteeri Heli Piikkilälle sähköpostilla osoitteeseen heli.piikkila@tampere.fi viimeistään keskiviikkona 25.3.

Saajille lähetetään tieto apurahan saannista ja suuruudesta hallituksen kevään kokouksen jälkeen ja se maksetaan jälkikäteen hakijan ilmoittamalle tilille.