Kansainvälinen toiminta

NFSY
NFSY

SOPO ry vaikuttaa kansainvälisiin ohjausta koskeviin päätöksiin ja linjauksiin maailmanlaajuisen ohjausalan järjestön International Association for Educational and Vocational Guidancen (IAEVG) kautta. SOPO ry:n jäsen KT, tutkija Raimo Vuorinen edustaa Suomea IAEVG :n hallituksessa.

Yhdistys tekee yhteistyötä Po

IAEVG
IAEVG

hjoismaisen ohjausalan yhdistyksen Nordiska Förening för Studie – och yrkesvägledning (NFSY) kanssa osallistumalla järjestön hallitustyöskentelyyn. 

Kansainvälisten asioiden valmistelusta vastaa SOPO ry:n kansainvälinen toimikunta.

Mia Gerdt
Puheenjohtaja
Kaukajärven koulu, Tampere
mia.gerdt@(at)gmail.com

Hans Kankkonen
Merenkulun koulu, Vaasa
hans.kankkonen(at)edu.vaasa.fi

Peter Edelsköld
Yrkeshögskolan Novia, Turku
peter.edelskold(at)novia.fi

Heli Piikkilä
Amurin koulu, Tampere
heli.piikkila(at)tampere.fi

Anna Quagraine
Mattlidens gymnasium, Espoo
anna.quagraine[at)gmail.com

Jukka Eero Vuorinen
Tampereen normaalikoulu, Tampere
jukka.vuorinen(at)uta.fi