Alueyhdistykset

Suomessa on 14 itsenäistä opinto-ohjaajien alueyhdistystä, jotka hyväksyvät omat jäsenensä. 

Alueyhdistyksen jäsen ei automaattisesti ole SOPO ry:n jäsen eikä SOPO ry:n jäsen ole automaattisesti alueyhdistyksen jäsen. Kumpaankin yhdistykseen liitytään erikseen. Molemmilla yhdistyksillä on myös oma jäsenmaksunsa. Muista tiedottaa osoitteenmuutokset ja muut muuttuneet tietosi molempiin yhdistyksiin.

Alueyhdistykset järjestävät vierailuja, tapahtumia ja muuta alueellista yhteistoimintaa. Sopo ry edistää opinto-ohjauksen asemaa ja asioita valtakunnallisesti sekä julkaisee Opinto-ohjaaja-lehteä. Kannattaa kuulua sekä valtakunnalliseen että alueelliseen yhdistykseen.