Lausunnot ja kannanotot

Suomen opinto-ohjaajat ry seuraa opetus- ja työhallinnon valtakunnallisia koulutus- ja työvoimapoliittisia toimia ja vaikuttaa ohjauspoliittisiin linjauksiin antamalla lausuntoja ja kannanottoja ajankohtaisiin raportteihin ja esityksiin.

 

Kannanotto Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksen loppuminen reformin jälkeen, lehdistö (1).docx
SOPO ry AMTK kannanotto tutkintouudistukseen.docx
Kannanotto perusopetuksen oppilaanohjauksen tuntijakoon 20.3.2015.doc
Lausunto perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 15102014.pdf
Lausunto Hallituksen esitykset laeiksi yolain ja amklain muuttamiseksi (26 5 2014).pdf
Lausunto lukion tavoitteista ja tuntijaosta.pdf
Lausunto lukiokoulutukseen valmentavan koulutuksen.pdf
Lausunto Ammatillisen peruskoulutuksen valintojen uudistaminen.docx
Eduskunnan sivistysvaliokunnan asiantuntijakuuleminen.doc
Lausunto Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteet.pdf
Lausunto Tulevaisuuden perusopetus – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako.pdf
Lausunto Korkeakoulujen opiskelijavalintoja koskevan hallituksen esityksen luonnoksesta (5.12.2011).pdf
Lausunto Luonnoksesta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaksi 2011-2016.pdf
Lausunto Elinikäinen ohjaus (14.6.2011).pdf
Lausunto lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän raportista (10.2.2011).pdf
Lausunto Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020 (5.1.2011).pdf
Lausunto Perusopetuksen tuntijakotyöryhmän raporttiin (2.9.2010).pdf
Kannanotto Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman perustemuutoksiin (24.8.2010).pdf
Lausunto Opetusministeriön työryhmän raportista Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep (28.4.2010).pdf
Lausunto Ammatillisten opintojen opettajien ja rehtoreiden kelpoisuusvaatimustyöryhmän esityksistä (31.3.2010).pdf
Vetoomus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen rahoittaminen (15.3.2010).pdf
Kannanotto Oppilaanohjauksen lehtorin kesätyöaika (22.5.2009).pdf