Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019     

Suomen opinto-ohjaajat ry:n tarkoituksena on toimia opinto-ohjauksen kehittämiseksi, ohjaajien ammattitaidon parantamiseksi, jäsenten yhteenkuuluvuuden edistämiseksi sekä valvoa jäsenistön yleisiä ammatillisia etuja vaikuttamalla opetusalan järjestöihin, viranomaisiin ja ohjausalan kehittämistyötä tekeviin tahoihin. Ohjausalan kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja laajentaminen kuuluvat myös yhdistyksen tehtäviin.

YLEISTÄ

Yhdistyksen edustajat ovat vuoden aikana tavanneet säännöllisesti Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) asiantuntijoita. OAJ-tapaamisten tavoitteena on opinto-ohjaukseen liittyvien ajankohtaisten asioiden käsittely ja opinto-ohjauksen aseman parantaminen, neuvottelutavoitteiden toteutumisen arvioiminen sekä toimenpide-ehdotukset opinto-ohjaajien työsuhteen ehtojen ja palkkauksen parantamiseksi.

Yhdistyksen hallitus ja kouluastettaiset toimikunnat tapasi 3. toukokuuta OAJ:n Pekka Pankkosen ja Inkeri Toikan. Tapaamisessa keskusteltiin erikseen kaikkien kouluasteiden virka- ja työehtosopimuksista ja toiveista tuleviin sopimusneuvotteluihin. Vahvasti esillä oli ohjattavien määrä perusopetuksessa ja toisella asteella, yhdellä opinto-ohjaajalla voi olla korkeintaan 200 ohjattavaa laadukkaan opinto-ohjauksen turvaamiseksi. 

Yhdistys on vuoden aikana tehnyt aktiivista yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa kuten, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Arene, Amke, SAK, Euroguidance, Karvi ja TAT. 

OAJ:n valtuustossa olivat Sopo ry:n jäsenet Tapio Lindfors ja Mirja Kopra. Armi Nurmi on lisäksi ollut OAJ:n pedagogisen toimikunnan varajäsen.  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti arviointihankkeen peruskoulun jälkeisen nivelvaiheen toimivuudesta, Hans Kankkonen oli Suomen opinto-ohjaajat ry:n edustajana. 

Alue- ja toimikuntaseminaari järjestettiin 27.-28.4.2019 Tampereella. Perjantaina OAJ:n johtava työmarkkina-asiantuntia Markku Perttunen kertoi ajankohtaista tietoa tulevista sopimusneuvotteluista. Perjantaina ehdittiin myös kuulla alueiden kuulumisia. Lauantaina oli toimikunnille varattu aikaa omien asioiden työstämiseen. Osallistujia oli lähes jokaisesta alueyhdistyksestä, yhteensä 39.

ÅPOPÄIVÄT TURUSSA -KOULUTUSPÄIVÄT

Varsinais-Suomen opinto-ohjaajat ry järjesti opinto-ohjauksen valtakunnallisia koulutuspäiviä 7.-9.2.2019. Osallistujia oli noin 650 ja näytteilleasettajia 105.

Päivien ohjelmaan kuului mm. vuosikokous, avajaiset, työpajat kouluastettain, vierailuja ja näyttelyosastoihin tutustuminen. Opopäivien avajaistilaisuudessa puhui mm. eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen, Koulutuksen tutkimuslaitoksen projektipäällikkö Raimo Vuorinen ja Linné-yliopistosta professori Saara Taalas. Suomen opinto-ohjaajien puheenvuoro kuultiin puheenjohtaja Armi Nurmelta. Pirkanmaalaiset kutsuivat kaikki ensi vuoden Tampereen Opopäiville 2020. Kiitämme varsinaissuomalaisia onnistuneista Åpopäivistä.

HUOMIONOSOITUKSET

SOPO ry myönsi vuonna 2019 seuraavat ansiomerkit:

Hopeisen merkin sai Heli Aaltonen, Raseko Raisio, Timo Vainionpää, SEDU Kurikka ja Peter Edelsköld, Novia Åbo. 

Pronssisen merkin sai Heini Kelosaari, Someron lukio, Samuli Lindvall, Turun Normaalikoulu, Jukka Valtanen, Turun normaalikoulu, Nina Östdahl, Turun klassillinen lukio, Nina Enkkelä, Siilinjärven lukio.

Åpopäivien avajaisissa julkistettiin vuoden opinto-ohjaajaksi Kosken seudun yläasteen ja Kosken lukion opinto-ohjaaja Tiina Uuttu. Vuoden ohjausalan gradupalkinnon sai Henna Virta ja Katariina Rintala Itä-Suomen yliopistosta, pro gardullaan ”Koulutuskulttuurisen pääoman yhteys vailla korkeakoulupaikkaa olevien ylioppilaiden uravalintoihin”.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan ottaa jokainen, jolla on opinto-ohjaajan tai oppilaanohjaajan kelpoisuus, em. koulutuksessa oleva, ohjausalalla toimiva tai yhdistyksen tarkoituksen hyväksi työskentelevä henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi lisäksi olla kannatus-, opiskelija-, eläkeläis- ja yhteisöjäseniä sekä yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä. Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida opiskelijoita jo opiskeluaikana liittymään jäseneksi. 

Vuodenvaihteessa 31.12.2019 yhdistyksen jäsenmäärä oli 1074, joista varsinaisia jäseniä 953, opiskelijajäseniä 73, seniorijäseniä 30 ja kunniajäseniä 18. Maksaneiden jäsenten jäsenmäärä oli 1.1.2019 oli 823. Jäsenmäärä on noussut toimintavuonna 23 %:a. 

Jäseniä, joiden jäsenmaksu oli maksamatta 31.12.2019 oli 87. Heidät katsotaan eronneeksi 1.1.2020. Vastaava luku 31.12.2018 oli 195.

Varsinaisista jäsenistä ovat ilmoittaneet työskentelevänsä peruskoulussa 311, peruskoulussa ja lukiossa 45, lukiossa 194, ammatillisella toisella asteella 232 ja korkea-asteella 112, joista yliopistoissa 23 ja ammattikorkeakoulussa 89. Jäsenistä 36 ei ole ilmoittanut koulumuotoa.

HALLITUS

Hallituksessa on puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä ja jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Jokaisen toimikausi on 2 vuotta. Hallituksen muodostamisessa pyritään huomioimaan hyvä alueellinen edustavuus ja eri kouluasteiden osuus Sopon jäsenmäärässä. Vuonna 2019 hallitukseen kuuluivat (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Hallituksen puheenjohtaja Armi Nurmi, Salon lukio ja Salon lukion aikuislinja, Salo

Varapuheenjohtaja Sirpa Puikkonen, Gradia, Jyväskylä

(Virpi Salminen, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Tampere) 

Sihteeri Hans Kankkonen, Merenkurkun koulu, Vaasa

(Antti Nyman, Peltolan koulu, Espoo)

Nina Enkkelä, Siilinjärven lukio, Siilinjärvi

(Heini Kelosaari, Someron lukio, Somero)

Mia Gerdt, Kaukajärven koulu, Tampere

(Jyrki Karjalainen, Itäkeskuksen peruskoulu, Helsinki )

Nina Heikkinen, Ritaharjun koulu, Oulu

(Tuija Ristimella, Ounasvaaran peruskoulu, Rovaniemi)                    

Anna Quagraine, Mattlidens gymnasium, Esbo

(Eero Nummenmaa, Sotungin lukio, Vantaa)

Tuija Syväjärvi, Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi

(Leila Saramäki, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio)

Tuula Karttunen, SASKY/Ikaalisten kauppaoppilaitos

(Erika Perander, Vamia, Vaasa)

Hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä olivat:

Rahastonhoitaja Erja Salminen

Jäsensihteeri ja myyntineuvottelija Tuija Mäntsälä. Myyntineuvottelijana hän vastasi ilmoitusmarkkinoinnista, lehtitilauksista ja nettisivuista.

Yhdistyksen varsinaisia toiminnantarkastajia olivat Satu Haime ja Eero Klemola, varatoiminnantarkastajia Heli Aaltonen  ja Pekka Kauttu.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Turussa Marina Palace Hotellissa, 8. helmikuuta 2019. Kokoukseen osallistui 65 varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen hallitus kokoontui toimikauden aikana seitsemän kertaa.

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Hallitus voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä tarpeen mukaan. Kouluastekohtaiset toimikunnat käsittelevät ajankohtaisia, kunkin kouluasteen mukaisia ja kaikille yhteisiä ohjaustoiminnan asioita. Hallitus päätti, että kuhunkin toimikuntaan saa kuulua korkeintaan 6 jäsentä. Toimikunnat esittelevät käsittelemänsä asiat hallituksessa, joka tekee varsinaiset päätökset.  Toimikunnat suunnittelevat ja järjestävät mm. valtakunnallisten koulutuspäivien toimikuntien työpajat ja alueseminaarien toimikuntatapaamiset. Tärkeimmistä asioista toimikunnat laativat artikkeleita mm. Opinto-ohjaaja -lehteen ja sosiaaliseen mediaan.

Hallitus asetti kokouksessa 3/2019 seuraavat toimikunnat ja työryhmät:

Perusopetustoimikunta, ammatillisen koulutuksen toimikunta, lukiotoimikunta, korkeakoulutoimikunta, KV-toimikunta, työvaliokunta ja lehden toimitusveuvosto. 

PERUSOPETUSTOIMIKUNTA

Perusopetustoimikunta on toiminut monin tavoin perusopetuksen opinto-ohjauksen kehittämiseksi. Toimikunta toi näkökulmia esille useissa yhteistyökumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja heille toimitetuissa kannanotoissa. Esimerkiksi suositus enintään 200 ohjattavaa per opinto-ohjaaja nostettiin esille useissa tilanteissa.   

Perusopetustoimikunnassa oli vuoden 2019 aikana edustajia laajasti koko Suomen alueelta. Toimikunnasta olivat Sopo ry:n hallituksessa Hans Kankkonen, Mia Gerdt ja Nina Heikkinen. Muut toimikunnan jäsenet olivat heidän varajäseniään. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Nina Heikkinen (Ritaharjun koulu, Oulu). Muut toimikunnan jäsenet olivat Mia Gerdt (Kaukajärven koulu, Tampere), Hans Kankkonen (Merenkurkun koulu, Vaasa), Jyrki Karjalainen (Itäkeskuksen peruskoulu, Helsinki), Antti Nyman (Peltolan koulu, Vantaa) ja Tuija Ristimella (Ounasvaaran peruskoulu, Rovaniemi). 

Toimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Toimikunta järjesti jäsenille kokoontumisen Tampereella pidetyssä alue- ja toimikuntaseminaarissa 17.5.2019. Siellä pohdittiin palkka-asioita, työnkuvaa sekä perehdyttiin pienryhmäohjaukseen.  

Vuoden 2019 aikana toimikunta  työsti perusopetuksen opinto-ohjaajien työnkuvaa ja vuosikelloa. Tavoitteena oli koostaa yhteenveto kaikille perusopetuksessa toimiville opinto-ohjaajille yhteisistä työtehtävistä. Jäsenet voivat edellä mainittujen kuvausten avulla keskittyä työssään olennaisiin asioihin. 

Vuoden aikana perusopetustoimikunta kirjoitti lausunnon liittyen perusopetuksen arvioinnin uudistamista ja osallistui myös siihen liittyvässä kehittämistyöpajassa. Lisäksi toimikunta kirjoitti kannanoton opinto-ohjaajan oman työtilan tärkeydestä.

Toimikunta kokosi vuoden 2020 kevään työsopimusneuvotteluihin ajatuksia liittyen perusopetuksen opinto-ohjaajien peruspalkan korottamiseen, lisätyön korvaamiseen sekä siihen, että aineenopettajakorvaus maksettaisiin opinto-ohjaajan koulutuksesta luokanopettajana toimivalle. Perusopetustoimikunnan edustajia on myös osallistunut OAJ:n järjestämiin alueellisiin keskustelutilaisuuksiin ja tuoneet siellä esille toivomiamme työsopimusneuvotteluihin liittyviä seikkoja.

Edellisten lisäksi toimikunta on kirjoittanut kannanottoa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyen ja jäsenet ovat osallistuneet niihin liittyviin alueellisiin työpajoihin eri paikkakunnilla. Lisäksi toimikunnan jäsen Antti Nyman on toiminut Oma linja -hankkeen yhteyshenkilönä ja Mia Gerdt LUMA neuvottelukunnan jäsenenä.

Toimikunnasta osallistui kaksi henkilöä IAEVG-konferenssiin Bratislavassa.

LUKIOTOIMIKUNTA

Lukiotoimikunnan puheenjohtajana vuonna 2019 toimi Anna Quagraine Mattlidens gymnasium Espoo. Muut jäsenet olivat: Heini Kelosaari Someron lukio Somero, Merja Kuvaja Seinäjoen lukio Seinäjoki, Maija Pasanen Linnankosken lukio ja aikuislinja Porvoo, Nina Enkkelä Siilinjärven lukio Siilinjärvi ja Sampo harju, Kallion lukio Helsinki.

Lukiotoimikunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Vuoden aikana koostettiin sähköpostitse kannanottoja lukiokoulutuksen ajankohtaisiin asioihin. Lukiotoimikunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti valtakunnallisiin ja paikallisiin lukion opinto-ohjaukseen liittyviin seminaareihin ja tapahtumiin. Lukiotoimikunnan palsta on ollut jokaisessa opinto-ohjaajan -numerossa.

Opo-päivien lukioworkshopissa Turussa käsiteltiin lukiokoulutuksen ajankohtaisia aiheita, vaihtoehtoisia pääsymahdollisuuksia korkeakouluihin ja opinto-ohjauksen soveltavia kursseja verkossa. Keskeisimpänä teemana oli kysely, joka koski opinto-ohjaajien työaikaa ja -ehtoja, palkkausta ja työhyvinvointia. Toimikunta on ollut toimintakaudella huolissaan lukion opinto-ohjaajien työhyvinvoinnista ja jaksamisesta.

Lukiotoimikunta on pitänyt tiiviisti yhteyttä OAJ:n kanssa koko vuoden ajan lukion opinto-ohjaajien työ- ja palkkausasioiden parantamiseksi. Olemme päivittäneet ja esitelleet lukion opinto-ohjaajan työn ydintehtävät ja vuosikellon. Opopäivillä avattu ja alkuvuodesta teetetty kysely tuotti 169 vastausta. Tulokset esiteltiin keväällä alue- ja toimikuntaseminaarissa. Lukiouudistus ja opetussuunnitelmatyö on työllistänyt lukiotoimikuntaa kovasti myös tänä vuonna.

Lukion kehittäminen ja lukiolainsäädännön muutostarpeet, lukion opetussuunnitelman perusteiden valmistelu sekä opinto-ohjaajien virkaehtosopimus ovat aiheuttaneet keskustelua koko vuoden. Valmistelimme Sopon hallitukselle lausunnot, kannanotot ja kyselyt seuraavista aiheista: ylioppilastutkinnon kehittäminen (useamman kerran), lukion uusi opetussuunnitelma, oppivelvollisuuden pidentäminen, OVTES, lukiokoulutuksen seurantaryhmän kysymykset. Lukiotoimikunta seurasi ja otti kantaa lukiokoulutuksen kehitystyöhön koko vuoden ajan, sekä tapasi tärkeitä yhteistyökumppaneita. 


AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOIMIKUNTA

Ammatillisen koulutuksen toimikunta on työskennellyt uuden ammatillisen koulutuksen parissa, haasteena niukentuneet resurssit ja vuosityöaika. Toimikunnan esille nostamia asioita on viety aktiivisesti SOPO ry:n hallituksen käsittelyyn. 

Ammatillisen koulutuksen toimikunnan kokoonpanossa pyrittiin huomioimaan alueellisuus. Toimikunnassa oli kuluneen toimikauden aikana kuusi jäsentä. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Sirpa Puikkonen, Gradia Jyväskylä. Muina jäseninä: Leena Hietanen Hyria koulutus Hyvinkää, Tuula Karttunen SASKY/Ikaalisten kauppaoppilaitos, Ikaalinen, Erika Perander Vamia Vaasa, Virpi Salminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Tampere, Timo Vainionpää Sedu Kurikka.

Toimikunta tapasi vuoden aikana viisi kertaa. Toimikunta on työskennellyt opinto-ohjauksen ja opinto-ohjaajien aseman parantamiseksi ammatillisessa koulutuksessa. Yhtenäinen opinto-ohjaajien työnkuva, opinto-ohjauksen kentällä tapahtuviin muutoksiin vastaaminen, opinto-ohjauksen riittävän resursoinnin turvaaminen ja kollegoiden tukeminen arkityössä ovat olleet toimikunnan työskentelyn keskiössä. Toimikunta on pyrkinyt selkeyttämään käsitystä ammatillisen koulutuksen opinto-ohjauksesta ja tuomaan esille opinto-ohjauksen tavoitteita ja tehtävää. Toimikunnan jäsenet ovat ylläpitäneet keskusteluissa ammatillisen koulutuksen reformissa tehtyjen jo myönnettyjen virheiden korjaustarpeita.

Toimikunta laati ammatillisessa koulutuksessa työskentelevän opinto-ohjaajan ohjeellisen vuosikellon yhteistyössä kentän kanssa, joka havainnollistaa nykyistä tilannetta yhteishaun ja jatkuvan haun rytmittäessä työvuotta. Jokaisen opinto-ohjaajan oman ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittäminen on tärkeä. Toimikunta määritteli keskeiset tehtäväkokonaisuudet: Hakeutumisen ohjaus – yhteishaku ja jatkuva haku, henkilökohtainen ohjaus, pienryhmä- ja ryhmäohjaus sekä monialainen yhteistyö. Lisäksi koottiin opinto-ohjaajan työhön sisältyviä erityistehtäviä, joita voi käyttää määriteltäessä työn vaativuutta (TVA).

Toimikunta on tehnyt aktiivista edunvalvontayhteistyötä OAJ:n kanssa koko vuoden. Tavoitteena on ollut ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajille mielekäs vuosityöajan määrittely ja pitkällä aikavälillä rinnastus tasavertaisesti opettajiin. Esillä on pidetty kolmea isoa asiaa: ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien palkka, vuosityöajan epäoikeudenmukaiseksi koetut vapaajaksot ja ohjattavien määrän kohtuullistaminen 200 ohjattavaa / opinto-ohjaaja.

Toimikunta on  huolissaan ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Väsyneitä kollegoita on edellisvuotta enemmän. 

KORKEAKOULUTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Tuija Syväjärvi Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi, Siru Kilpilampi Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti, Mervi Kurula Karelia ammattikorkeakoulu, Joensuu,  Paula Lindqvist Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki, Leila Saramäki Itä-Suomen yliopisto, Kuopio ja Mikko Siitonen Turun ammattikorkeakoulu, Turku.

Toimikunta on vuonna 2019 kokoontunut neljä kertaa.  Vuoden aikana toimikuntaa sekä jäsenistöä on edelleen puhuttanut opinto-ohjaajien puutteelliset ja sopimattomat työtilat. Opinto-ohjaajilla ei kaikissa korkeakouluissa ole omaa työtilaa, vaan tila tulee varata jostain erikseen ohjaukseen.

Ammattikorkeakouluissa otettiin käyttöön syksyllä 2019 valtakunnallinen sähköinen valintakoe, AMK-valintakoe. Seurattiin opiskelijavalintaan vaikuttavia asioita ja pyrittiin mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan niihin.

Toimikunta kommentoi ja otti kantaa eAMK digiohjauksen laatukriteereihin kaikkien neljän teeman osalta. Toimikunnan edustaja osallistui AMKE:n tapaamisen Helsingissä. Korkeakoulutoimikunnalla on edustus CompLeap EU-hankkeessa ja varapuheenjohtajuus Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeen ohjausryhmässä. Toimikunnan edustaja osallistui Opetushallituksen työpajaan koskien oppivelvollisuuden pidentämistä.

KANSAINVÄLINEN TOIMIKUNTA


Kansainvälisen toimikunnan puheenjohtajana toimi Mia Gerdt (Kaukajärven koulu, Tampere). Jäseninä toimikunnassat olivat Heli Piikkilä (Tampereen kansainvälinen koulu FISTA), Peter Edelsköld (Novia, Turku), Hans Kankkonen (Merenkurkun koulu, Vaasa), Jukka Eero Vuorinen (Tampereen yliopiston normaalikoulun lukio) ja Anna Quagraine (Mattlidens gymnasium, Espoo). Kansainvälinen toimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa. 

Vuoden 2019 aikana kansainvälinen toimikunta käynnisti käännöstyön SOPO:n nettisivuista ruotsin ja englannin kielille. Käännökset toteuttaa käännöstoimisto Text-Mats. Käännöstyskentelyä jatketaan keväällä 2020, sivut julkaistaan heti niiden valmistuttua.

Suomen opinto-ohjaajat ry kuuluu kansainväliseen IAEVG -järjestöön Pohjoismaisen ohjausalan järjestön (NFSY) jäsenenä. SOPO ry:n edustajat NFSY:n hallituksessa olivat Peter Edelsköld ja Mia Gerdt sekä varajäseninä Hans Kankkonen ja Jukka Eero Vuorinen. NFSY:n puheenjohtajuus oli edelleen vuonna 2019 Islannilla, ja vuosikokouksessa Reykjavikissa 5.-6.4.2019 SOPO ry:n edustajina olivat Peter Edelsköld ja Mia Gerdt. NFSY:n hallitus kokoontui myös 13.9.2019 Bratislavassa Slovakiassa, ja siellä mukana toimikunnan edustajina olivat Peter Edelsköld ja Hans Kankkonen.

Raimo Vuorinen toimi IAEVG -järjestön varapresidenttinä syyskuuhun 2019 saakka. Järjestön yhteyshenkilönä ja kansallisena kirjeenvaihtajana toimi Mia Gerdt. Toimikunnan jäsenet Peter Edelsköld ja Hans Kankkonen osallistuivat IAEVG:n konferenssiin ”Career Guidance for Inclusive Society” Bratislavassa Slovakiassa 11.-13.9.2019. He kirjoittivat konferenssista artikkeleita Opinto-ohjaaja -lehteen.  IAEVG:n konferenssiin osallistui kaiken kaikkiaan noin 60 suomalaista. SOPO ry:n hallitus myönsi 8 jäsenelle matka-apurahaa.


TYÖVALIOKUNTA

Työvaliokuntaan kuului pj. Armi Nurmi, vpj. Sirpa Puikkonen ja sihteeri Hans Kankkonen.

Työvaliokunta laati vuoden aikana hallitukselle uuden viestintästrategian, hallituksen jäsen Mia Gerdt oli myös kutsuttu mukaan tähän työhön. SOPOn ry:n viestintää pyritään strategian avulla selkiyttämään ja systematisoimaan vuosikellon avulla.

LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO

Toimitusneuvoston puheenjohtajana ja lehden päätoimittajana toimi Jukka Eero Vuorinen, muina jäseninä toimitussihteeri Aki Tulikari, myyntineuvottelija Tuija Mäntsälä ja hallituksen edustajana Mia Gerdt. Lehden toimitusneuvosto on kokoontunut neljä kertaa ja vastannut SOPO ry:n tiedotustoiminnasta. Jäsenlehti Opinto-ohjaaja ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa. Lehden toimitusneuvosto seurasi lehden laatua ja ilmoitusten markkinointia. 

Kesällä 2019, lehdestä 3/2019 alkaen Opinto-ohjaaja -lehden painotalo vaihdettiin M-Printistä Forssa Printiin. Vaihtoa edelsi tarjouskilpailu. Marraskuussa 2019 lehden toimitusneuvosto vieraili Forssa Printin painotalossa. Postin lakko viivästytti lehden 4/2019 jakelua.

TIEDOTUSTOIMINTA

SOPO ry tiedotti asioista Opinto-ohjaaja -lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla ja Twitterissä sekä Facebook-sivuilla. Kesäkuussa laadittiin SOPO ry:lle tiedotusstrategia ja -vuosikello. Sen myötä päätettiin lähettää hallitusten kokouksen jälkeen jäsenkirje sähköpostitse. Lisäksi sovittiin, että kaikki toimikunnat huolehtivat omalta osaltaan some-näkyvyydestä ja tekevät julkaisuja ajankohtaisista asioista ja tapahtumista koskien opinto-ohjausta ja SOPO toimintaa.

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Vuoden 2019 aikana Suomen opinto-ohjaajat ry on antanut seuraavat lausunnot ja kannanotot

5.3. Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa – määräysluonnos OPH-471-2019       

4.4. ja 5.4. Kannanotto: Kuulemistilaisuus ammatillisen koulutuksen laatustrategialuonnos vuoteen 2030 (SAK)

11.4. Lukion opetussuunnitelman perusteiden luonnoksesta OPH-632-2019

30.4. Kannanotto ylioppilastutkinnon kehittämisestä

10.6. OVTES kirjelmä (OAJ)

24.6. Ylioppilastutkinnon kehittämisen seurantaryhmä, kannanotto

29.8. Oppivelvollisuuden pidentäminen, kysymyksiä ja ajatuksia (OAJ)

12.12. Perusopetuksen oppilaan oppimisen ja osaamisen arvioinnin täsmentäminen OPH/2607/2019

Yhdistys on vuonna 2019 ollut mukana seuraavissa työryhmissä, hankkeissa ja tilaisuuksissa:


9.1. Comleap -hanke, OPH, Armi Nurmi

14.1. Lukion OPS-työ, OPH ja aineopettajaliitto Helsinki, Armi Nurmi ja Anna Quagraine

18.1. Yhteistyötapaaminen SAK ja TAT Helsinki, Armi Nurmi ja Sirpa Puikkonen

13.2. Lapsiasiavaltuutetun pyöreän pöydän keskustelu TET-jaksojen kehittämisestä, Helsinki, 

Mia Gerdt.

26.2. Ylioppilastutkintolautakunta, pyöreän pöydän keskustelutilaisuus ylioppilastutkinnon 

erityisjärjestelyistä, Helsinki. Armi Nurmi

27.2. OPH lukion opetussuunnitelmatyöryhmä, Armi Nurmi

27.2. Arene-yhteistyö, näkökulmia vetovoimatyöhön, Armi Nurmi

8.3. ammattikorkeakoulu.fi -sivusto, vetovoimatyö, Helsinki. Anna Quagraine, Anna-Maija 

Honkanen ja Armi Nurmi

12.3. Opinto-ohjaaja – koulutuksessa vierailu JAMK, Jyväskylä, Sirpa Puikkonen

27.3. Toinen reitti yliopistoon, TRY-hanke. Armi Nurmi, hankkeen jäsen (osallistuminen 

estynyt)

27.3. Aineopettajaliitto, OAJ, Pekka Pankkosen tapaaminen, perusopetus, vuosityöaika, Jyrki    Karjalainen SOPOn edustajana ja Armi Nurmi AOLn hallituksen jäsenenä

3.4. Euroguidance kansallinen asiantuntijaryhmä, OPH, Armi Nurmi

4.4. Ammatillisen koulutuksen laatustrategia, OKM kuulemistilaisuus, Helsinki, Sari 

Mäki-Latikka ja Anna-Maija Honkanen

5.4. Ammatillisen koulutuksen laatustrategia, OKM kuulemistilaisuus, Oulu, Nina Heikkinen

5.-6.4. OAJ, POE-seminaari, Armi Nurmi ja Antti Nyman

5.-6.4. NFSY:n vuosikokous Reykjavik, Peter Edelsköld ja Mia Gerdt

8.4. Yritys hyvä 2019 kilpailuraati, Helsinki, Armi Nurmi

10.4. KARVI, Helsinki, Armi Nurmi

11.4. Kieliparlamentti OKM, Helsinki, Tuula Karttunen 

12.4. Ylioppilastutkintolautakunta, ylioppilastutkinnon kehittämisryhmä, Armi Nurmi

17.4. TAMK:n opinto-ohjaajaopiskelijoita tapaamassa Mia Gerdt

24.4. Tampere opopäivät, sopimuksen allekirjoitus tapaaminen, Armi Nurmi

25.4. Kesälukioseuran vuosikokous, Heini Kelosaari, hallituksen jäsen (osallistuminen estynyt)

29.4. Lukion opetussuunnitelma työryhmä opinto-ohjaus, OPH, Armi Nurmi

3.5. Toimikuntien tapaamiset OAJn neuvottelupäällikön Pekka Pankkosen ja 

erityisasiantuntija Inkeri Toikan kanssa 

3.5. Arene, Ammattikorkeakoulujen vetovoima työryhmä, Armi Nurmi

24.5. Ammattikorkeakoulujen vetovoima-hanke, Helsinki. Armi Nurmi

27.5. Tulevaisuuden osaaminen palvelumuotoilu -työpaja, OPH Helsinki. Armi Nurmi

4.6. Ammattikorkeakoulujen valintakoeuudistus, Helsinki. Armi Nurmi

5.6. Yhteistyötapaaminen Rakennusliitto, Helsinki. Armi Nurmi

5.6. Opettajien talousosaaminen ohjausryhmä, TAT Helsinki. Armi Nurmi

13.6. TRY-hanke, Jyväskylä. Armi Nurmi

17.6. Ylioppilastutkinnon kehittämisryhmä, YTL Helsinki. Armi Nurmi

18.6. Ammattikorkeakoulujen vetovoima-hanke, Helsinki. Armi Nurmi

16-18.7. OAJ:n PopUp -koulu, SuomiAreena, Pori. Armi Nurmi, Anna Quagraine, Heini

Kelosaari 

27.-28.8. OK!Akatemia 10-vuotisjuhlaseminaari, Helsinki. Sirpa Puikkonen 

28.8. Studia messujen järjestelyt, Helsinki, Armi Nurmi

6.-7.9. Opettajuus -seminaari OAJ, Armi Nurmi osallistunut 6.9. 

11.-13.9. IAEVG + NFSY-kokous Bratislava, Slovakia, Nina Heikkinen, Hans Kankkonen ja Peter 

Edelsköld

16.9.  OAJ:n jäsenilta, Rovaniemi, Tuija Syväjärvi

20.9. Compleap hankkeen arviointi Karvin kautta, Armi Nurmi

26.9. Ammatillisen koulutuksen yhteistyöpäivät, Teknologiateollisuus, Murikka,

Tampere Tuula Karttunen ja Tarja Perolainen

30.9-2.10 Erasmus+ opintovierailu, Odense, Tanska, Hans Kankkonen

2.10. Ammattikorkeakoulun vetovoimahanke, Helsinki, Armi Nurmi

4-5.10. SAK, Helsinki, Armi Nurmi

7.10. Oppivelvollisuuden pidentäminen, OKM, Helsinki, Armi Nurmi

10.10. Rahapuhetta, Helsinki, TAT ja OP, Heini Kelosaari

11.10. Oma linja-hanke, OPH, Helsinki Antti Nyman ja Jyrki Karjalainen

14.10. Compleap hankkeen final seminaari, Helsinki, Armi Nurmi

16.10 OAJ:n jäsenilta, Oulu, Nina Heikkinen

16.10. SOPO:n esittelytilaisuus ohjausalan opiskelijoille, Itä-Suomen yliopisto,

Joensuu, Nina Enkkelä

25.10. AMKE tapaaminen Helsinki, Sirpa Puikkonen ja Paula Lindqvist

25.-26.10. POE-seminaari, Helsinki, Armi Nurmi ja Heini Kelosaari

6.11. Aineopettajaliiton järjestämä OAJn puheenjohtajatapaaminen, Helsinki, Armi

Nurmi ja Sirpa Puikkonen

9.11. Aineopettajaliiton seminaari, Riihimäki, Armi Nurmi

20.11. LUMA Suomi juhlaseminaari + LUMA-neuvottelukunnan kokous, Helsinki, Mia Gerdt

TALOUS JA JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksun suuruus oli 45 euroa, opiskelijoiden jäsenmaksu oli 22 euroa ja uutuutena seniorijäsenten ainaisjäsenyysmaksu, 100 euroa. Toimintakauden lopussa yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Turun Tilikeskus Oy.

Suomen opinto-ohjaajat ry