Toimintakertomus

Suomen opinto-ohjaajat ry: TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018     

Suomen opinto-ohjaajat ry:n tarkoituksena on toimia opinto-ohjauksen kehittämiseksi, ohjaajien ammattitaidon parantamiseksi, jäsenten yhteenkuuluvuuden edistämiseksi sekä valvoa jäsenistön yleisiä ammatillisia etuja vaikuttamalla opetusalan järjestöihin, viranomaisiin ja ohjausalan kehittämistyötä tekeviin tahoihin. Ohjausalan kansainvälisten yhteyksien ylläpito ja laajentaminen kuuluvat myös yhdistyksen tehtäviin.

YLEISTÄ

Yhdistyksen edustajat ovat vuoden aikana tavanneet säännöllisesti Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) asiantuntijoita. OAJ-tapaamisten tavoitteena on opinto-ohjaukseen liittyvien ajankohtaisten asioiden käsittely ja opinto-ohjauksen aseman parantaminen, neuvottelutavoitteiden toteutumisen arvioiminen sekä toimenpide-ehdotukset opinto-ohjaajien työsuhteen ehtojen ja palkkauksen parantamiseksi.

Työvaliokunta eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri tapasi OAJ:n Inkeri Toikan, Heljä Misukan ja Olavi Arran 23. toukokuuta. Tapaamisessa keskusteltiin kaikkien kouluasteiden asioista. Vahvasti esillä oli ohjattavien määrä ja toive sen rajoittamisesta tulevaisuudessa. OAJ:n erikoissuunnittelija Inkeri Toikka oli 10. marraskuuta kertomassa hallitukselle koulutuspoliittisista linjauksista ja eduskuntavaaleihin liittyvät OAJ:n viestit päättäjille. Tapaamisessa keskusteltiin kaikkien kouluasteiden opinto-ohjauksesta ja opettajan ammatin arvostuksesta.

OAJ:n valtuustossa ovat Sopo ry:n jäsenet Tapio Lindfors ja Mirja Kopra. Lisäksi Jukka Eero Vuorinen on OAJ:n hallituksen varajäsen ja Armi Nurmi OAJ:n pedagogisen toimikunnan varajäsen.  Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti arviointihankkeen koulutusjärjestelmän nivelvaiheiden toimivuudesta ja opiskelijoiden siirtymistä koulutusasteelta toiselle. Suomen opinto-ohjaajat ry oli mukana hankkeessa.

Alue- ja toimikuntaseminaari oli 27.-28.4. Helsingissä. Perjantaina OAJ:n työmarkkina-asiamies Minna Vakkuri kertoi ajankohtaista tietoa palkkaus- ja työehdoista. Lauantaiaamu alkoi alueiden kuulumisilla. Osallistujia oli lähes jokaisesta alueyhdistyksestä, yhteensä noin 40. Loppupäivä kului toimikuntien tapaamisissa.

AALLONHARJA-KOULUTUSPÄIVÄT

Suomen oppilaitoksissa käynnistyi opinto-ohjaus vuonna 1968. Vuonna 2016 päätti SOPO ry itse järjestää 50-vuotisjuhlavuonna opinto-ohjauksen valtakunnalliset koulutuspäivät.  Aallonharja-päivät järjestettiin 1.-3. helmikuuta 2018 Helsinki-Tukholma-Helsinki -reitillä Viking Mariellalla. Osallistujia oli lähes 580 ja näytteilleasettajia 40.

Ohjelmaan laivalla kuului mm. vuosikokous, avajaiset, työpajat kouluasteittain ja näyttelyosastoihin tutustuminen. Pääpuhuja oli Tristram Hooley, University of Derby, ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen esitti tervehdyksensä. Tervehdys kuultiin myös väistyneeltä puheenjohtajalta Jukka Vuoriselta ja puheenjohtaja Armi Nurmelta. Paluumatkalla Pohjoismaiden koulutuksen ja yhteiskunnan tilasta alustivat suurlähettiläs Matti Anttonen ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen. Paluuaamuna lastenpsykiatri Raisa Cacciatore antoi evääksi neuvoja nuoren itsetunnon tukemiseen ja varsinaissuomalaiset kutsuivat kaikki Turkuun Åpopäiville 2019. Aallonharja-päivät onnistuivat erittäin hyvin.

HUOMIONOSOITUKSET

SOPO ry myönsi vuonna 2018 seuraavat ansiomerkit:

hopeisen sai Sirpa Puikkonen, Gradia Jyväskylä ja pronssisen Itä-Suomen yliopiston ohjauksen koulutuksen yliopisto-opettaja Merja Tamminen ja Joensuun normaalikoulun peruskoulun opinto-ohjaaja Heli Vatanen.

Aallonharja-koulutuspäivien avajaisissa julkistettiin Vuoden opinto-ohjaaja,  Elämäntyö -palkinto pitkästä urasta opinto-ohjauksen koulutuksen kehittämisessä sekä tunnustuspalkinto vuoden ohjausalan pro gradu-työstä. Vuoden opinto-ohjaajaksi valittiin Emmi Hannuksela, Viljakkalan Yhtenäiskoulu, Ylöjärvi ja Elämäntyöpalkinnon sai Anssi Martiskainen, Saimaan ammattiopisto Sampo, Lappeenranta. Vuoden ohjausalan gradupalkinnon sai Iida Karvinen Itä-Suomen yliopistosta. Karvisen pro gradun nimi on ”Enhän mä täällä lukiossa oiskaan muuten, vaan silleen tulevaisuutta varten.”

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Vuoden 2018 aikana Suomen opinto-ohjaajat ry on antanut seuraavat lausunnot ja kannanotot

 • lausunto: OKM/41/0102017 luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
 • lausunto: OPH:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuusopas
 • lausunto: OKM 105/040/2017 selvitys suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä
 • kannanotto: YTL erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnossa
 • asiantuntijalausunto: lukiolaki/sivistysvaliokunta
 • lausunto: OKM 38/040/2016 Gaudeamus igitur – ylioppilastutkinnon kehittäminen
 • lausunto: ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistaminen
 • lausunto: lukiouudistukseen liittyvät asetukset
 • lausunto: OKM/50/010/2017 opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen muutoksesta
 • kannanotto: opinto-ohjaajille AVI:n koulutusta yhteishakuihin liittyvistä asioista

eri puolille Suomea – ei pelkästään webinaareja. Koulutusten sijoittaminen perjantaipäivään.

 • lausunto: ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
 • lausunto: OKM:n asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista annetun asetuksen muuttamisesta

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan ottaa jokainen, jolla on opinto-ohjaajan tai oppilaanohjaajan kelpoisuus, em. koulutuksessa oleva, ohjausalalla toimiva tai yhdistyksen tarkoituksen hyväksi työskentelevä henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi lisäksi olla kannatus-, opiskelija-, eläkeläis- ja yhteisöjäseniä sekä yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä. Yhdistyksen  tavoitteena on aktivoida opiskelijoita jo opiskeluaikana liittymään jäseneksi. Vuoden 2018 lopussa yhdistyksessä oli 1018 jäsentä. Vuoden lopussa yhdistyksestä katsottiin eronneeksi 195 jäsentä. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän maksukehotuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai on ilmoittanut eronneensa. Yhdistyksessä oli 31.12.2018 varsinaisia jäseniä 885, opiskelijajäseniä 72, kunniajäseniä 17 ja seniorijäseniä 43.

Jäsenistö koulumuodoittain:

Perusopetus                                              299               

Perusopetus ja lukio                                 39                 

Lukio                                                                               171               

Ammatillinen koulutus       218               

Korkeakoulutus                                         98                                                                                   

Muut                                                                              61

HALLITUS

Hallituksessa on puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä ja jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Jokaisen toimikausi on 2 vuotta. Hallituksen muodostamisessa pyritään huomioimaan hyvä alueellinen edustavuus ja eri kouluasteiden osuus Sopon jäsenmäärässä. Vuonna 2018 hallitukseen kuuluivat (henkilökohtainen varajäsen suluissa):

Hallituksen puheenjohtaja Armi Nurmi, Salon lukio ja Salon lukion aikuislinja, Salo

Varapuheenjohtaja Sirpa Puikkonen, Gradia, Jyväskylä

(Virpi Salminen, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Tampere) 

Sihteeri Anja Laaksonen, Aurinkolahden peruskoulu, Helsinki

(Pia Koski-Stremmelaar, Kirkkojärven koulu, Espoo)

Nina Enkkelä, Siilinjärven lukio, Siilinjärvi

(Anu Turunen, Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi)

Mia Gerdt, Kaukajärven koulu, Tampere

(Hans Kankkonen, Merenkurkun koulu, Vaasa)

Nina Heikkinen, Ritaharjun koulu, Oulu

(Tuija Ristimella, Ounasvaaran peruskoulu, Rovaniemi)                    

Anna Quagraine, Mattlidens gymnasium, Esbo

(Eero Nummenmaa, Sotungin lukio, Vantaa)

Leila Saramäki, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

(Erja Salminen, Turun ammattikorkeakoulu, Turku)

Timo Vainionpää, Sedu, Kurikka

(Erika Perander, Vamia, Vaasa)

Hallituksen ulkopuolisia toimihenkilöitä olivat:

Rahastonhoitaja Erja Salminen

Jäsensihteeri ja myyntineuvottelija Tuija Mäntsälä. Myyntineuvottelijana hän vastasi ilmoitusmarkkinoinnista, lehtitilauksista ja nettisivuista.

Yhdistyksen varsinaisia toiminnantarkastajia olivat Satu Haime ja Eero Klemola, varatoiminnantarkastajia Heli Aaltonen  ja Pekka Kauttu.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Helsingissä Viking Line Mariellalla 1. helmikuuta 2018. Kokoukseen osallistui 117 varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimikauden aikana seitsemän kertaa.

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Hallitus voi asettaa toimikuntia ja työryhmiä tarpeen mukaan. Kouluastekohtaiset toimikunnat käsittelevät ajankohtaisia, kunkin kouluasteen mukaisia ja kaikille yhteisiä ohjaustoiminnan asioita. Vuonna 2018 hallitus päätti, että kouluastetoimikuntaan saa kuulua korkeintaan 6 jäsentä. Toimikunnat esittelevät käsittelemänsä asiat, esimerkiksi ko. kouluastetta koskevat lausunnot ja kannanotot  hallituksessa, joka tekee varsinaiset päätökset.  Toimikunnat suunnittelevat ja järjestävät mm. valtakunnallisten koulutuspäivien toimikuntien työpajat ja alueseminaarien toimikuntatapaamiset. Tärkeimmistä asioista toimikunnat laativat artikkeleita mm. Opinto-ohjaaja -lehteen ja sosiaaliseen mediaan.

Hallitus asetti kokouksissaan 3/2018 ja 4/2018 seuraavat toimikunnat ja työryhmät:

PERUSOPETUSTOIMIKUNTA

Perusopetustoimikunnan muodostivat hallituksen kolme varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä:  puheenjohtaja Nina Heikkinen, Ritaharjun koulu Oulu,  jäsenet: Mia Gerdt Kaukajärven koulu Tampere, Pia Koski-Stremmelaar Kirkkojärven koulu Espoo, Hans Kankkonen Merenkurkun koulu Vaasa, Anja Laaksonen Aurinkolahden peruskoulu Helsinki ja Tuija Ristimella Ounasvaaran peruskoulu Rovaniemi.

Toimikunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Sähköposti, puhelin ja WhatsApp ovat olleet tärkeitä yhteydenpitovälineitä. Aallonharja-päivien työpajaan osallistui noin 120 opinto-ohjaajaa. Työpajassa kuultiin Taitaja2018-kisoista, sukupuolisensitiivisesta ohjauksesta ja ammatillisen koulutuksen reformista perusopetuksen näkökulmasta. Helsingissä alue- ja toimikuntaseminaarin tapaamisessa keskusteltiin valinnaisaineiden tarjonnasta ja arvioinnista, yhteishaun ajankohdasta ja muista ajankohtaisista asioista. Kannanotto AVI:lle tehtiin alueellisten yhteishakutilaisuuksien järjestämisestä.

Anja Laaksonen osallistui tammikuussa Vanhempainliiton ja OPH:n workshopiin, jossa pohdittiin miten saada yläkoululaisten vanhemmat paremmin mukaan koulun ja kodin yhteistoimintaan.  TAT:n järjestämässä webinaarissa 9. helmikuuta oli Anja Laaksonen kommentoimassa mm. ammatillisen reformin uudistuksia perusopetuksen näkökulmasta. Nina Heikkinen oli suunnit- telemassa Me-säätiön Noodi-webinaaria. Mia Gerdt edusti Sopoa TAT:n Kun koulu loppuu- tapahtumassa Tampereella 16. toukokuuta ja Aineopettajien liiton (AOL) seminaarissa ja  vuosikokouksessa 10. marraskuuta.

Toimikunta suunnitteli ja toteutti peruskoulun oppilaanohjaajille kyselyn työskentelyolosuhteisiin liittyen. Sen tuloksia on analysoinut ohjausalan opiskelija Jarna Pasanen, joka esittelee niitä Turun Åpo-päivillä yhdessä toimikuntalaisten kanssa. Syksyn muita tärkeitä aiheita olivat opinto-ohjaajan  työnkuvauksen ja vuosikellon laatiminen. Niiden avulla pyritään auttamaan perusopetuksen opinto-ohjaajia työtehtävien rajaamisessa sekä lisäämään tietoisuutta opinto-ohjaajien työstä erityisesti rehtoreiden ja opetustoimen johtajien keskuudessa.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOIMIKUNTA

Ammatillisen koulutuksen toimikunta on tehnyt töitä opinto-ohjauksen kentällä niukkenevien resurssien ja ammatillisen koulutuksen reformin jalkauttamisen kanssa. Toimikunnan esille nostamia asioita on viety aktiivisesti Sopo ry:n hallituksen käsittelyyn. Toimikunnan jäsenistä Sirpa Puikkonen ja Timo Vainionpää ovat osallistuneet myös Sopo ry:n hallitustyöskentelyyn, Sirpa on toiminut myös yhdistyksen varapuheenjohtajana.

Ammatillisen koulutuksen toimikunnan kokoonpanossa pyrittiin huomioimaan alueellisuus ja erilaisuus; osa jäsenistä on toiminut pitkään opinto-ohjaajina, osa on opinto-ohjaajauransa alkutaipaleella. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Sirpa Puikkonen, Gradia Jyväskylä. Muut jäsenet: Leena Hietanen Hyria koulutus Hyvinkää, Sari Hyvärinen Turun ammatti-instituutti Turku, Erika Perander Vamia Vaasa, Virpi Salminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Tampere, Timo Vainionpää Sedu Kurikka.

Toimikunta tapasi vuoden aikana viisi kertaa. Ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano ja samanaikaisesti toteutetut ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat työllistäneet toimikuntaa koko vuoden todella paljon. Monen ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajan ohjattavien määrät ovat kasvaneet kohtuuttomasti. Myös 1.1.2019 asteittain vuosityöaikaan siirtyminen on pitänyt toimikunnan aktiivisena jo viime vuonna. Työvoitto on, että ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajat vihdoin rinnastettiin opettajiin ja siirrymme vuosityöaikaan opettajien kanssa, vaikkakin heikommilla ehdoilla, jotka ovat kuitenkin paremmat kuin opinto-ohjaajan aikaisemmat työehdot. Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp saaminen ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin on pieni askel kohti toisen asteen opiskelijoiden tasavertaisuutta opinto-ohjauksen näkökulmasta. Valitettavasti edelleen ammatillisen koulutuksen opiskelija ei ole oikeutettu samanlaiseen ja saman laajuiseen opinto-ohjaukseen kuin saman ikäinen opiskelija lukiokoulutuksessa. Eettisesti on kovin kyseenalaista, että opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet pitää arvioida asteikolla 1-5.

Toimikunta on tehnyt aktiivista edunvalvontayhteistyötä OAJ:n kanssa koko vuoden. Useiden tapaamisten ja keskustelujen tuloksena ammatilliset opinto-ohjaajat saatiin mukaan vuosityöaikasopimukseen ja sen kautta aikaisempaa sopimusta oleellisesti paremmat sopimusehdot.

Toimikunnan jäsen Erika Perander on työstänyt vuoden aikana gradutyössään opinto-ohjaajan työnkuvaa. Toimikunta on ollut siinä tukena ja saa käyttöönsä työn tulokset. Turun yliopiston toisen asteen opiskelijoille suunnitteleman Opintokamu-sivuston työryhmässä Sopoa edusti Sari Hyvärinen.

Jäsenistöltä on tullut runsaasti kysymyksiä reformiin, ohjattavien määrään, vuosityöaikaan ym. ajankohtaisiin asioihin liittyen. Olemme myös vastaanottaneet väsyneiden kollegoiden tunteenpurkauksia. Ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaus on kriisissä.

LUKIOTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Anna Quagraine Mattlidens gymnasium Espoo, Heini Kelosaari Someron lukio Somero, Merja Kuvaja Seinäjoen lukio Seinäjoki, Eero Nummenmaa Sotungin lukio Vantaa, Maija Pasanen Linnankosken lukio ja aikuislinja Porvoo ja Nina Enkkelä Siilinjärven lukio Siilinjärvi.

Lukiotoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Lisäksi toimikunta laati sähköpostin avulla  kannanottoja lukiokoulutuksen ajankohtaisiin asioihin. Lukiotoimikunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti valtakunnallisiin ja paikallisiin seminaareihin ja tapahtumiin, kuten Helsingin yliopiston seminaariin korkeakoulujen valintauudistuksesta ja YTL:n workshopiin ylioppilaskirjoitusten erityisjärjestelyistä. Anna Quagraine osallistui 2. toukokuuta OPH:n selvityksen “Karkaavatko nuoret ulkomaille opiskelemaan” -julkistamistilaisuuteen. 1. lokakuuta järjestetyssä Kansanopistojen kesä – webinaarissa oli Anna Quagrainella puheenvuoro.  Hän tapasi toimikunnan asioissa myös Suomen Rehtorit ry:n edustajia.

Aallonharjalla lukioworkshopissa käsiteltiin muun muassa uudistuvia korkeakoulujen valintamenettelyjä. Keskeisimpänä teemana oli esitys uudesta lukiolaista ja keskustelu sen ympärillä. Lukiotoimikunta on pitänyt tiiviisti yhteyttä OAJ:n kanssa lukion opinto-ohjaajien työ- ja palkkausehtojen  parantamiseksi. Toimikunta kirjoitti kuvauksen lukion opinto-ohjaajan työn ydintehtävistä ja laati niistä vuosikellon.

Lukion kehittäminen ja lukiolainsäädännön muutostarpeet, ylioppilastutkinnon kehittäminen ja sen parempi hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnassa ovat herättäneet runsaasti keskustelua lukion opinto-ohjaajien keskuudessa ja työllistäneet toimikuntaa.  Toimikunta valmisteli Sopon hallitukselle kannanotot: lukiolaki ja siihen liittyvät asetukset -useita kertoja, ylioppilastutkinnon kehittäminen, erityisjärjestelyt ja englanninkielinen ylioppilastutkinto. Toimikunta kommentoi OPH:n tasa-arvo-  ja yhdenvertaisuusopasta ja valmisteli materiaalia AMK-opiskelijavalintojen kehittämisen, ohjauksen ja viestinnän projektiryhmää sekä sivistysvaliokunnan tapaamista varten.

KORKEAKOULUTOIMIKUNTA

Puheenjohtaja Leila Saramäki Itä-Suomen yliopisto, Erja Salminen Turun Ammattikorkeakoulu, Siru Kilpilampi Lahden Ammattikorkeakoulu, Mervi Kurula Karelia Ammattikorkeakoulu, Paula Lindqvist, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tuija Syväjärvi, Lapin Ammattikorkeakoulu.

Toimikunta on kokoontunut neljä kertaa. Lisäksi asioita on valmisteltu sähköpostitse. Aallonharjan  korkeakoulutyöpajassa esiintyi OAJ:n erityisasiantuntija Hannele Louhelainen. Hänen aiheenaan oli OKM:n yhdessä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa laatima visio Korkeakoulutus ja tutkimus 2030. Esityksen jälkeen keskusteltiin opinto-ohjauksen haasteista erilaisissa ohjaustilanteissa nyt ja tulevaisuudessa.

Kuluneen vuoden aikana toimikuntaa ja jäsenistöä ovat puhututtaneet erityisesti opinto-ohjaajien työtilat, koska varsinkaan uusiin tai peruskorjattuihin toimitiloihin opinto-ohjaajille ei ole varattu omaa työtilaa, joka mahdollistaisi luottamuksellisen, tietoturvallisen ja yksityisyyden takaavan keskustelun. Ongelmallisena on koettu sekin, että kaikki opinto-ohjaajat eivät saa tehdä työtään lehtoreina, vaikka opinto-ohjaus on muun opetuksen lailla pedagogista toimintaa.

Paljon keskustelua on aiheuttanut myös suunnitteilla oleva korkeakoulujen opiskelijavalintojen muutos. Tulevat suuret muutokset aiheuttavat haasteita tiedottamiseen, opiskelijaohjaukseen ja valintaprosessin toteuttamiseen.  Ylipäätään yksilöllistyminen tullee lisääntymään, mikä näkyy ohjaustarpeen lisääntymisenä.                                                                                                               

Paula Lindqvist ja Erja Salminen osallistuivat OKM:n järjestämään SORA-käytänteiden selvitys- ja kehittämishankkeen keskustelutilaisuuteen 16. maaliskuuta. Leila Saramäki on edustanut korkeakoulutoimikuntaa OKM:n CompLeap EU -hankkeessa. Tuija Syväjärvi on toiminut Oiva – Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa -hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana.

 
KANSAINVÄLINEN TOIMIKUNTA


Kansainvälisen toimikunnan puheenjohtajana toimi Mia Gerdt. Jäsenet olivat Heli Piikkilä, Peter Edelsköld, Hans Kankkonen, Jukka Eero Vuorinen ja Anna Quagraine. Kansainvälinen toimikunta kokoontui vuoden 2018 aikana kolme kertaa. Toimikunta keskusteli SOPO:n nettisivujen osittaisesta kääntämisestä ruotsin ja englannin kielille. Toteuttaminen siirtyy ajankohtaan, jolloin nettisivujen suomenkielinen versio on päivitetty.

Suomen opinto-ohjaajat ry kuuluu kansainväliseen IAEVG -järjestöön Pohjoismaisen ohjausalan järjestön (NFSY) jäsenenä. SOPO ry:n edustajat NFSY:n hallituksessa olivat maaliskuun loppuun saakka Jukka Vuorinen ja Peter Edelsköld sekä varajäseninä Hans Kankkonen ja Heli Piikkilä. Huhtikuun alusta alkaen Mia Gerdt tulee Jukka Vuorisen tilalle SOPO ry:n edustajaksi NFSY:n hallitukseen, muut edustajat jatkavat. NFSY:n puheenjohtajuus oli vuonna 2018 Islannilla, ja vuosikokouksessa Reykjavikissa 21.4. SOPO ry:n edustajina olivat Peter Edelsköld ja Jukka Vuorinen. NFSY:n hallitus kokoontui myös 5.10. Göteborgissa, ja siellä mukana Suomesta olivat Peter Edelsköld ja Hans Kankkonen.

Raimo Vuorinen toimi IAEVG -järjestön varapresidenttinä, Heli Piikkilä yhteyshenkilönä ja kansallisena kirjeenvaihtajana. Toimikunnan jäsenet Peter Edelsköld, Hans Kankkonen ja Anna Quagraine osallistuivat IAEVG:n konferenssiin ”A Need for Change” Göteborgissa Ruotsissa 2.-4.10.2018. He kirjoittivat konferenssista artikkeleita Opinto-ohjaaja -lehteen.  IAEVG:n konferenssiin osallistui kaiken kaikkiaan 12 SOPO ry:n jäsentä. Heille hallitus myönsi kansainvälisen toimikunnan esityksestä 400 euron suuruiset matka-apurahat.

LEHDEN TOIMITUSNEUVOSTO

Puheenjohtaja ja lehden päätoimittaja Jukka Eero Vuorinen, lehden toimitussihteeri Aki Tulikari,

Tuija Mäntsälä ja Mia Gerdt. Lehden toimitusneuvosto on kokoontunut neljä kertaa ja vastannut SOPO ry:n tiedotustoiminnasta. Jäsenlehti Opinto-ohjaaja ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa. Lehden toimitusneuvosto seurasi lehden laatua ja ilmoitusten markkinointia. Lehden tulonlähteenä olivat ilmoitukset.

TIEDOTUSTOIMINTA

SOPO ry tiedotti asioista Opinto-ohjaaja -lehdessä, yhdistyksen kotisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

AALLONHARJA-TYÖRYHMÄ

Ryhmä Anja Laaksonen, Tuija Mäntsälä, Erja Salminen, Aki Tulikari, Timo Vainionpää ja Jukka Eero Vuorinen vastasi  Aallonharja- koulutuspäivien tiedotuksesta ja järjestelyistä.

YHTEISTOIMINTA MUIDEN YHDISTYSTEN JA YHTEISÖJEN KANSSA

Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on tehdä yhdistystä ja ohjausalaa tunnetuksi ja vaikuttaa ohjauksen toimintaedellytyksiin sekä saada opinto-ohjaajille ajankohtaista työelämä- ja työmarkkinatietoutta. Yhdistys jatkoi yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen, opiskelijajärjestöjen ja muiden ohjausalan yhteistyötahojen kuten SAK, TAT, AOL, SURE, TSL ym. kanssa.

Yhdistyksellä oli vuonna 2018 edustus mm. seuraavissa työryhmissä:

– Lukiouudistuksen seurantaryhmä, OKM, Jukka Eero Vuorinen

– Lukion opetussuunnitelmatyöryhmä, OPH, Armi Nurmi

– Compleap EU-hanke, OKM, Armi Nurmi, Sirpa Puikkonen, Anna Quagraine ja Leila Saramäki

– Uraseurantahankkeiden johtoryhmä, Jukka Eero Vuorinen

– OOT-ohjausryhmä, TAT, Armi Nurmi

– Metropolia AMK:n Tämä elämä-hankkeen ohjausryhmä, Anja Laaksonen

– Kesälukioseuran hallitus, jäsen Heini Kelosaari ja varajäsen Anna Quagraine

– Euroguidance OPH, Armi Nurmi ja varajäsen Anja Laaksonen

– Kansallinen LUMA – neuvottelukunta, Eero Nummenmaa

– Valtakunnallinen ELO-ryhmä, Anja Laaksonen

– AMK-opiskelijavalintahankkeen ohjauksen ja viestinnän osahanke, Leena Hietanen ja Armi Nurmi

– Toinen reitti yliopistoon -ohjausryhmä, Armi Nurmi

-AOL:n hallituksen varajäsen 2018-19, Armi Nurmi

– Kehittämiskeskus Opinkirjon Yrityshyvä-kilpailun raati, Armi Nurmi

Yhdistyksellä oli vuonna 2018 edustus mm. seuraavissa tilaisuuksissa:

– Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke 16.-17.1. Metropolia AMK  Helsinki,  Jukka Eero Vuorinen, Timo Vainionpää ja Sirpa Puikkonen

– OPH:n palvelumuotoilun työpaja 29.1. Helsinki, Maija Pasanen

– POE:n kevätseminaari 16.-17.3. Helsinki, Mia Gerdt ja Anna Quagraine

– Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin (1287/2013) tulosten julkistamis- ja keskustelutilaisuus 14.3. Helsinki, Armi Nurmi

– AOL:n opettajajärjestöjen puheenjohtajien ja OAJ:n Olli Luukkaisen tapaaminen 9.4. Helsinki, Armi Nurmi

– Ammatillisen koulutuksen ajankohtaiset asiat, 25.4. OKM Helsinki, Armi Nurmi ja Timo Vainionpää

– Allianssin vuosikokous 9.5. Helsinki, edustajana Merja Kuvaja

– OAJ ja OKM Lukiouudistus-keskustelutilaisuus 14.5. Helsinki, Armi Nurmi          

– Ammatillisen koulutuksen yhteistyötapaaminen OPH 6.6. Helsinki, Armi Nurmi ja Sirpa Puikkonen

– Lukiokoulutuksen OPS-tapaaminen OPH 8.6. Helsinki, Armi Nurmi, Heini Kelosaari ja Merja Kuvaja

– Opiskelijavalintojen uudistaminen, 24.8. Helsingin yliopisto, Helsinki, Armi Nurmi, Anna Quagraine ja Maija Pasanen.

– Ok! Akatemia ja TAT 22.-23.8. seminaari, Turku, Armi Nurmi, Sirpa Puikkonen, Mia Gerdt ja Timo Vainionpää

– LOPS2021 suurpaahtimo, 11.10. OPH Helsinki, Armi Nurmi

– Opobotti, 26.10. Helsinki, Armi Nurmi ja Virpi Salminen

– POE:n syysseminaari 26.-27.10, Helsinki, Heini Kelosaari

– Pro lukioseminaari 1.-2.11. Helsinki, opinto-ohjaus muuttuvassa lukiossa -työpaja, Armi Nurmi, osallistuja Nina Enkkelä

– Kunniajäsen Olavi Katajan muistotilaisuus 1.11. Helsinki, Anja Laaksonen

– Opintopolku ja muut oppijan palvelut infotilaisuus 9.11. Vantaa, Armi Nurmi, Mia Gerdt, Hans Kankkonen, Nina Heikkinen ja Tuija Ristimella

– Teknologiateollisuus ry 26.11. Helsinki, Anja Laaksonen

– Aineopettajaliiton järjestämä tapaaminen OAJ:n kanssa 28.11. Helsinki, Armi Nurmi.

– Itä-Suomen yliopiston juhlaseminaari 30.11. Joensuu, Armi Nurmi

– Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n tapaaminen 17.12. Helsinki, Armi Nurmi, Sirpa  Puikkonen ja Anja Laaksonen

– Allianssi yhteistyötapaaminen 19.12. Helsinki, Armi Nurmi

TALOUS JA JÄSENMAKSUT

Jäsenmaksun suuruus oli 45 euroa, senioreiden ja opiskelijoiden jäsenmaksu oli 22 euroa. Toimintakauden lopussa yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vakaa. Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Turun Tilikeskus  Oy.

Suomen opinto-ohjaajat ry

Helsinki 19.1.2019

Hallitus