Toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Yhdistyksen edustajat ovat vuoden aikana tavanneet Opetusalan Ammattijärjestön (OAJ) edustajia säännöllisesti. OAJ-tapaamisten tavoitteeksi asetettiin opinto-ohjaukseen liittyvien ajankohtaisten asioiden käsittely ja opinto-ohjauksen aseman parantaminen, neuvottelutavoitteiden toteutumisen arvioiminen sekä toimenpide-ehdotukset opinto-ohjaajien työsuhteen ehtojen ja palkkauksen parantamiseksi. OAJin valtuustossa on toiminut kolme SOPO ry:n jäsentä Tarja Mäenpää, Seppo Pyhälahti ja Jukka Eero Vuorinen.

Toimikuntaseminaari järjestettiin 13. – 14.5.2016 Tampereella ja aiheena olivat ajankohtaiset asiat sekä tutustuminen Tampereen alueen tunnelihankkeeseen ja raitiotien suunnitteluun. Seminaarin osallistuivat kaikki toimikunnat.  Alueseminaaria ei järjestetty vuonna 2016.

SAK-SOPO-HYOL –seminaari järjestettiin 16.-17.9.2016 Kiljavalla. Koulutuksen teemana oli Yhdysvallat.  Paikalla oli reilut 40 opinto-ohjaajaa.

SOPO ry:n ansiomerkkejä on myönnetty seuraavasti:

Kultainen ansiomerkin ovat saaneet Laaksonen Maarit, Mäntsälä Tuija ja Pasanen Maija.

Hopeisen ansiomerkin ovat saaneet Kaleva Kari, Nurmi Armi, Perälä Marketta, Pääkkönen Arto ja Ristimella Tuija.

Vuoden 2016 aikana Suomen opinto-ohjaajat ry on antanut seuraavat lausunnot tai kannanotot:

 • Julkilausuma opinto-ohjaajien koulutuksen aloituspaikoista
 • Lausunto YO -tutkinnon hyödyntämisestä korkeakouluhaussa
 • Vastattiin sähköiseen kyselyyn Oppilas- ja opiskeluhuoltolain toimeenpanon arvioinnista
 • Lausunto Ammatillisen koulutuksen rahoituslaista
 • Lausunto Perusopetuslain muutoksesta koskien pääasiassa oppivelvollisuusiän ohittaneiden perusopetusta
 • Lausunto ammattikorkeakoulujen rahoituslaista
 • Lausunto, Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • Yhteinen kannanotto Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry ja Suomen opinto-ohjaajat ry: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden lakisääteinen oikeus opinto-ohjaukseen loppuu, jos reformin lakiesitys toteutuu.

Valtakunnalliset opinto-ohjaajien koulutuspäivät, Ohjauksella pidemmälle, järjestettiin Oulussa 4.- 6.2.2016. Osallistujia oli 550. Koulutuspäivien yhteydessä julkistettiin Vuoden opinto-ohjaajan valinta. Vuoden opinto-ohjaajaksi valittiin Satu Haime Helsingin kuvataidelukiosta.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen sääntöjen mukaan jäseneksi voidaan ottaa jokainen, jolla on opinto-ohjaajan/oppilaanohjaajan kelpoisuus, koulutuksessa oleva, ohjausalalla toimiva tai yhdistyksen tarkoituksen hyväksi työskentelevä henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksellä voi lisäksi olla kannatus-, opiskelija-, eläkeläis- ja yhteisöjäseniä sekä yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniä. Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida opiskelijoita jo opiskeluaikana liittymään jäseneksi.

Vuoden 2016 lopussa yhdistyksessä oli 1187 jäsentä. Vuoden lopussa yhdistyksestä katsottiin eronneeksi 102 jäsentä. Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän maksukehotuksesta huolimatta jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai on ilmoittanut eronneensa. Yhdistyksessä oli 31.12.2016 varsinaisia jäseniä 1051, opiskelijajäseniä 64, kunniajäseniä 16 ja eläkeläisjäseniä 56.

Jäsenistö koulumuodoittain:

 

Perusopetus 336
Perusopetus ja lukio 79
Lukio 179
Vapaa sivistystyö 10
Ammatillinen koulutus ja aikuiskoulutus 288
Ammattikorkeakoulu 85
Yliopisto 15
Luokittelematon 59

HALLITUS

Hallituksessa on puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Toimikaudella hallitukseen kuuluivat seuraavat jäsenet (henkilökohtainen varajäsen suluissa).

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Eero Vuorinen, Tampereen yliopiston normaalikoulu, Tampere

Varapuheenjohtaja Sirpa Puikkonen, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylä

(Virpi Salminen, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU, Tampere)

Sihteeri Tuija Ristimella, Ounasvaaran peruskoulu, Rovaniemi

(Ruut Pasanen, Pohjankartanon koulu, Oulu)

Mervi Kurula, Karelia ammattikorkeakoulu, Joensuu

(Vesa Kuhanen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä)

Anja Laaksonen, Aurinkolahden peruskoulu, Helsinki

(Anu Japisson, Sakarinmäen peruskoulu ja Tehtaanpuiston yläaste, Helsinki)

Eero Nummenmaa, Tesoman koulu, Tampere

(Hans Kankkonen, Merenkurkun koulu, Vaasa)

Armi Nurmi, Salon lukio, Salo

(Riitta Valkonen, Riihimäen lukio, Riihimäki)

Maija Pasanen, Linnankosken lukio ja aikuislinja, Porvoo

(Anu Turunen, Lyseonpuiston lukio, Rovaniemi)

Timo Vainionpää, Koulutuskeskus Sedu, Kurikka

(Anu Hietarinta, Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki)

Rahastonhoitajana toimi Erja Salminen Turun ammattikorkeakoulusta Turusta.

Jäsensihteerinä ja myyntineuvottelijana toimi Tuija Mäntsälä Turun ammattikorkeakoulusta Turusta. Myyntineuvottelija Tuija Mäntsälä vastasi ilmoitusmarkkinoinnista, lehtitilauksista ja nettisivuista.

Yhdistyksen varsinaisina toiminnantarkastajina toimivat Satu Haime ja Eero Klemola, varatoiminnantarkastajina Eija Iso-Junno ja Pekka Kauttu.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin Oulussa 5.2.2016. Kokoukseen osallistui 43 varsinaista jäsentä.

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimikauden aikana kahdeksan kertaa.

TOIMIKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Hallitus asetti kokouksissaan 3/2016, 4/2016, 5/2016 seuraavat toimikunnat ja työryhmät.

Perusopetustoimikunta

Anja Laaksonen pj.  Aurinkolahden peruskoulu Helsinki,  Anu Japisson Sakarinmäen peruskoulu ja Tehtaanpuiston yläaste Helsinki, Hans Kankkonen Merenkurkun koulu Vaasa, Eero Nummenmaa Tesoman koulu Tampere ja Tuija Ristimella Ounasvaaran peruskoulu Rovaniemi

Toimikunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa, joista yksi Oulussa, 1 Tampereella ja muut Helsingissä. Sähköposti on ollut tärkeä yhteydenpitoväline jäsentenvälisistä pitkistä etäisyyksistäkin johtuen.

Opetussuunnitelmaan ja ohjaussuunnitelmien laadintaan liittyviin kentältä tulleisiin kysymyksiin on vastattu ja tarvittaessa ohjattu kysyjä eteenpäin. Oulun Opopäivien workshopin aiheena oli ohjaussuunnitelman laatimiseen liittyvät asiat. Osallistujia oli noin 80.  Sekä Oulussa että monien muualla käytyjen keskusteluiden ja yhteydenottojen perusteella tuntijako, ohjattavien määrä/opinto-ohjaaja sekä palkkaukseen liittyvät asiat aiheuttivat edelleen alueilla eniten kysymyksiä ja pulmia. Em. seikoissa on paljon vaihtelua jopa saman kunnan sisällä.

Opinto-ohjaajien alueellinen yhteistyö on tärkeätä sekä ammatillisesti että sosiaalisesti, ja yhteistyöhön kannustettiin myös workshopissa. Nykytekniikka mahdollistaa monenlaisia yhteistyön muotoja.

Toimikunta on huolissaan hyvän ohjauksen kriteerien toteutumisesta, jos ohjauksen oppitunteja ei ole joka vuosiluokalla tai ohjattavien määrä on liian suuri.

Toimikunta piti Opintopolku.fi  –sivuston muutoksentekolinkkiä, jolla oppilas pystyy itse hakuaikana hakemustaan muuttamaan, pääosin myönteisenä kehityksenä.

Ammatillisen koulutuksen toimikunta

Sirpa Puikkonen, pj. Jyväskylän ammattiopisto Jyväskylä, Leena Hietanen Hyria koulutus Hyvinkää,  Anu Hietarinta Koulutuskeskus Sedu Seinäjoki, Pasi Junttanen Lounais-Suomen ammattiopisto Novida Uusikaupunki, Erika Perander Vaasan ammattiopisto Vaasa, Virpi Salminen Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Tampere, Timo Vainionpää Koulutuskeskus Sedu Kurikka.

Oulun Opopäivillä ammatillisen koulutuksen toimikunnan workshoppiin kokoontui 65 osanottajaa. Lyhyellä kahoot! -kyselyllä kartoitettiin paikallaolijoiden taustoja: pääasiassa keski-ikäinen reilusti naisvoittoinen opinto-ohjaajaedustus, oli saapunut Länsi- ja Pohjois-Suomesta. Toimijoilla oli takana tasaisesti alle viidestä vuodesta yli 16 vuoteen opinto-ohjaajan työtä. Ohjattavia suurimmalla osalla yli 250 ja Opopäivillä oli moni ollut useamman kerran, mutta ensi kertalaisiakin oli ilahduttavasti 14. Workshopissa jakauduttiin työstämään ja jakamaan kokemuksia kolmesta aihealueesta: Ratkaisuja tutkinnon uudistamiseen ja tunnistamiseen, Opinto-ohjaajan ydintehtävät, Opinto-ohjaajat ja edunvalvonta. Toimikunta sai evästystä tulevan vuoden työskentelylleen: 1) Ammatillisen opinto-ohjaajan työnkuvan selkeyttäminen, 2) nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen yhdistämisestä seuraavat asiat, 3) edunvalvonta, sisältäen mm. vuosityöaikakokeiluneuvottelujen seuraamisen ja tavoitteena saada opinto-ohjaajat kokeiluun mukaan.

Ammatillisen koulutuksen toimikunta on vaikuttanut ammatillisen ohjauksen kentässä esillä olleisiin asioihin ja nostanut ajankohtaisia ohjaukseen liittyviä asioita SOPO ry:n hallituksen käsittelyyn. SOPOn hallituksessa on ollut kaksi ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajaa: Sirpa Puikkonen ja Timo Vainionpää. Ammatillisen koulutuksen toimikunnan kokoonpanossa pyrittiin huomioimaan alueellisuus ja osa jäsenistä on toiminut pitkään opinto-ohjaajina, osa on opinto-ohjaajauran alkutaipaleella. Jäseniä toimikunnassa oli seitsemän. Toimikunta tapasi vuoden aikana viisi kertaa:

 1. ärjestäytymiskokous 12.3.2016 Tampereella, jolloin linjattiin toimikunnan tulevan kauden toimintaa ja suuntaviivoja.
 2. 13.5.2016 Helsingissä toimikunta valmistautui seuraavana päivänä yhdessä muiden toimikuntien kanssa työstettävään Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arvioinnin kuulemistilaisuuteen.
 3. 26.8.2016 Akava-talolla Helsingissä toimikunnan jäsenet keskustelivat myös Inkeri Toikan kanssa erityisesti reformiasiasta.
 4. 16.9.2016 SAK:n koulutuspäivien yhteydessä Kiljavalla hahmoteltiin tulevien opopäivien worshoppia: opinto-ohjaajan työnkuva ja reformiasia. Lokakuussa toimikunnan edustajat Puikkonen ja Vainionpää tapasivat opetus- ja kulttuuriministerin erityisavustaja Matias Marttisen ja kouluneuvos Elise Virneksen ammatillisen koulutuksen reformiin liittyen. Asian tiimoilta käytiin useita keskusteluja myös SAKKI ry:n ja OSKU:n edustajien kanssa.
 5. 25.11.2016 Tampereella puhutti reformiasia. Mukana skypen kautta myös SAKKI ry:n pj Jasmiina Khabbal ja paikalla myös SOPOn pj Vuorinen. Tilaisuuden pohjalta saatiin aikaiseksi 7.12.2016 julkistettu yhteinen julkilausuma SAKKI ry:n ja OSKU:n kanssa: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden lakisääteinen oikeus opinto-ohjaukseen loppuu, jos reformin lakiesitys toteutuu.

Huoli opinto-ohjauksen puuttumisesta uudessa lakiesityksessä on puhututtanut ympäri Suomea ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajia ja myös muiden koulujen opinto-ohjaajat ovat antaneet tukensa erikoisessa tilanteessa. Reformi saatiin nostettua Ylen kautta julkiseen keskusteluun ja työ asian parissa jatkuu.

 

Lukiotoimikunta

Armi Nurmi pj Salon lukio Salo, Heini Kelosaari Someron lukio Somero, Merja Kuvaja Seinäjoen lukio Seinäjoki, Maija Pasanen Linnankosken lukio Porvoo, Anna Quagraine Mattlidens  gymnasium Espoo ja Anu Turunen Lyseonpuiston lukio Rovaniemi

Lukiotoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Lukiotoimikunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti valtakunnallisiin ja pakallisiin lukion opinto-ohjaukseen liittyviin seminaareihin ja tapahtumiin. Yhteistyötä Suomen lukiolaisten liiton kanssa on tehty myös kuluvana vuonna tehty tiiviisti.  Lukiotoimikunnan palsta on ollut jokaisessa Opinto-ohjaajan -lehdessä. Oulun Opopäivien lukioworkshopissa käsiteltiin lukiokoulutuksen ajankohtaisia aiheita. Keskeisenä lukioworkshopin teemoina olivat lukion työ- ja palkkausasiat. Asiantuntijana paikalla oli Pekka Pankkonen OAJ:sta.

Lukiotoimikunta on pitänyt tiiviisti yhteyttä OAJin kanssa koko vuoden ajan lukion opinto-ohjaajien työ- ja palkkausasioiden parantamiseksi. Opintopolku.fi -palvelu on herättänyt paljon keskustelua lukion opinto-ohjaajien keskuudessa vuoden aikana. Keväällä valmistelimme SOPOn hallitukselle kannanoton, johon keräsimme Opintopolku.fi -palveluun liittyviä ongelmakohtia kevään 2016 yhteishakujen toteutumisesta lukio-opiskelijan ja opinto-ohjauksen näkökulmasta. Kannanotto toimitettiin Opetushallitukseen. Lukiotoimikunnan jäsenet ovat osallistuneet opetus- kulttuuriministeriön ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisryhmän järjestämiin seminaareihin korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisestä. Kantaa otettiin opiskelijavalintojen kehittämiseen lukion opinto-ohjauksen näkökulmasta.

Lukion uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016. Uudessa tuntijaossa lukion opinto-ohjauksessa on kaksi pakollista kurssia opinto-ohjausta. OAJ ohjeisti luottamusmiehiä lukiotoimikunnan pyynnöstä kesällä seuraavasti: lisätyö korvataan työsopimuksesta riippumatta. Paikallisesti sovitaan työajan ylityökorvauksesta, mikäli nykyisistä tehtävistä ei voida luopua. Lukiotoimikunta seurasi ja otti kantaa lukiokoulutuksen kehitystyöhön koko vuoden ajan.

Korkeakoulutoimikunta

Mervi Kurula pj. Karelia AMK Joensuu, Peter Edelsköld, Yrkeshögskolan Novia Turku, Vesa Kuhanen, JAMK Jyväskylä , Ritva Liinamaa Metropolia ammattikorkeakoulu Helsinki, Susanna Pitkänen Helsingin Yliopisto Helsinki

Kokoontumiset ja kokoukset 2016

Oulun Opopäivillä workshop, johon osallistui 36 korkea-asteen ohjauksen toimijaa. Learning Cafe –tyyppinen keskustelu ja ideoiden vaihto. Teemoina 1. erityisen tuen tarpeet (Pirjo Venhovaara, opinto-ohjaaja SavoniaAMK,  2. jaksaminen (Kirsi Kämäräinen, opintokuraattori MAMK) 3. Yksinäisyys, VIP-toiminta (Pilvi Purmonen, opinto-ohjaaja KareliaAMK)

2016  Korkeakoulutoimikunnan ”Webinaarit”   (16.1. / 1.4. / 13.5. )

Webinaareissa käsiteltyjä teemoja ja asioita:

 • toimikunnan edustajissa huomioitava alueellinen näkökulma (Pohjois-Suomi) sekä yliopisto-ohjauksen edustus korkeakoulutoimikuntaan
 • ohjaustoiminta korkea-asteella: 1. kuinka saadaan näkyvyyttä, ja viestitään hyvän ohjauksen vaikuttavuudesta korkea-asteen toiminnan tuloksiin 2. miten viestitään siitä, mitä ohjauksen eteen tehdään korkea-asteella -> sovittiin Opinto-ohjaaja -lehteen artikkeleiden kirjoittamisesta, teemoista ja kirjoittajista
 • huolehditaan siitä, että Opopäivillä on korkeakoulujen ohjauksen toimijoille suunnattua ohjelmaa Vesa Kuhanen kertoi opettajatuutorin osaamismerkin laadintaprosessista JAMKssa -> Opopäiville sopiva workshop –aihe + artikkeli Opinto-ohjaaja -lehteen Vesa Kuhaselta 2017
 • pohdittiin uuden ”tutkimuksen” käynnistämisestä korkea-asteen ohjauksen nykytilanteen selvittämiseksi, viimeisimmästä jo aikaa, etsitään tekijää esim. opinto-ohjaajaopiskelijaa
 • keskustelua AHOT menettelyistä ammattikorkeakoulussa sekä työn opinnollistamisesta, jota Verkkovirta hankkeessa on toteutettu. Tästä aiheesta pyydetään hanketoimijoilta Opinto-ohjaaja  -lehteen artikkelia

Kansainvälinen toimikunta

Jukka Eero Vuorinen pj. Tampereen normaalikoulu Tampere, Peter Edelsköld Yrkeshögskolan Novia Turku,  Hans Kankkonen Merenkurkun koulu Vaasa,  Maarit Laaksonen Pohjois-Hervannan koulu Tampere, Heli Piikkilä sihteeri FISTA Tampere, Anna Quagraine Mattlidens  gymnasium Espoo ja Erja Salminen rahastonhoitaja Turun AMK Turku

Kansainvälinen toimikunta on kokoontunut 4 kertaa. Toimikunnan jäsenet ovat kirjoittaneet Opinto-ohjaaja -lehteen kansainvälisyyteen liittyviä artikkeleita. Lehdessä on ollut myös ruotsinkielisiä artikkeleita.

Suomen opinto-ohjaajat ry kuuluu yhdistyksenä kansainväliseen IAEVG -järjestöön Pohjoismaisen ohjausalan (NFSY) jäsenenä. Raimo Vuorinen toimi IAEVG -järjestön varapresidenttinä. Heli Piikkilä toimi IAEVG :n  yhteyshenkilönä  ja kansallisena kirjeenvaihtajana. Jukka Vuorinen ja 7 matka-apurahan saanutta jäsentä osallistuivat marraskuussa järjestettyyn IAEVG :n kongressiin Madridissa, Espanjassa.

SOPO ry:n edustajat NFSY:n hallituksessa ovat olleet Jukka Vuorinen ja Maarit Laaksonen, varajäseninä Peter Edelsköld ja Heli Piikkilä.   Vuosikokoukseen Tukholma-Turku laivalla 9.4. virallisina edustajina olivat Peter Edelsköld ja Jukka Vuorinen, ja mukana olivat myös Hans Kankkonen, Maarit Laaksonen ja Heli Piikkilä sekä Raimo Vuorinen.  NFSY:n hallitus kokoontui 29.10.2016 Vantaalla, jossa mukana Suomesta olivat Peter Edelsköld, Hans Kankkonen, Jukka Vuorinen ja IAEVG :n varapresidentti Raimo Vuorinen. Projektisuunnittelija Sini Keinonen OKM:stä esitteli Pohjoismaisen ministerineuvoston Suomen puheenjohtajakauden yhteistyön linjauksia.

Lehden toimitusneuvosto

Jukka Eero Vuorinen pj., Tuija Mäntsälä, Maija Pasanen, Frida-Maria Pessi

Lehden toimitusneuvosto on kokoontunut neljä kertaa ja vastannut SOPO ry:n tiedotustoiminnasta.

Opopäivät 2018 työryhmä

Anja Laaksonen, Tuija Mäntsälä, Timo Vainionpää, Jukka Eero Vuorinen

Työryhmä on aloittanut Opopäivien 2018 suunnittelun.

JÄSENYYDET JA OSALLISTUMISET

Yhdistyksen edustajat ovat pitäneet esillä ohjauksellista näkökulmaa eri työryhmissä.

Yhdistyksellä oli vuonna 2016 edustus mm. seuraavissa työryhmissä ja tapaamisissa:

AOLin hallituksen jäsen 2016-2018, Armi Nurmi

AOLin lukiotoimikunnan jäsen 2016 – 2017, Armi Nurmi

AOLin peruskoulutoimikunnan jäsen 2016 – 2017, Anja Laaksonen

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä – korkeakoulutuksen kärkihanke, SOPO ry:n edustaja, Armi Nurmi

Kesälukioseuran hallitus, jäsen Armi Nurmi, varajäsen Maija Pasanen

Kesälukioseura pedagoginen toimikunta, Armi Nurmi

KSHJ – työryhmä, Jukka Eero Vuorinen

OAJin hallitus, Jukka Eero Vuorinen varajäsen

OAJin pedagoginen toimikunta, varajäsen Armi Nurmi ja Jukka Eero Vuorinen

OAJin koulutuspoliittinen toimikunta, Jukka Eero Vuorinen

Opetushallituksen Aikuiskoulutuksen ennakoinnin ESR -hankkeen ohjausryhmä, Asta Kurhila, Hyria koulutus, varajäsen Timo Vainionpää, Koulutuskeskus Sedu

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallinen tasa-arvohanke, SOPO ry:n edustaja Maija Pasanen

VAKUVA II – hankkeen ohjausryhmä, Jukka Eero Vuorinen varsinainen jäsen

AOLin hallituksen järjestäytymiskokous, 9.1.2016 Helsinki, Armi Nurmi

 

TOIMINTAKERTOMUS 2016 

TOIMINTAKERTOMUS 2015 

TOIMINTAKERTOMUS 2014