Toimikunnat

Suomen opinto-ohjaajat ry:llä on neljä kouluastekohtaista toimikuntaa, joiden yhteisenä tehtävänä on tehdä esityksiä, valmistella kannanottoja ja lausuntoja sekä ottaa kantaa erityisesti omaan kouluasteeseensa liittyviin kysymyksiin.

Toimikunnat tuovat esille ja valmistelevat oman kouluasteensa ja koulumuotonsa edunvalvonnallisia asioita. 

Toimikuntatyöllä palvellaan jäsenkuntaa tuottamalla mm. perehdyttämismateriaalia.