Puheenjohtaja

Puheenjohtajan palsta


Koulutus ratkaisee

Huomispäivän tulevaisuutta tehdään tänään kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomen. Eduskuntavaalien aikaan tarvitaan rohkeutta kertoa ääneen ratkaisuja koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen puolesta. On myös oltava rohkeutta vaalien jälkeen pitää lupauksensa, kääriä hihat ja alkaa tekemään töitä koulutuksen puolesta. Koulutus on muutosvoimaa, joka mahdollistaa vakaan ja valoisan tulevaisuuden meille kaikille, sillä on mahdollista myös ratkaista globaaleja ongelmia. Kun on kyse Suomen tulevaisuudesta, koulutus ratkaisee ja sen sanotaan olevan myös silta tulevaisuuteen.

Kasvatuksen ja koulutuksen avulla voimme tukea kasvua yksilöiksi ja yhteisön jäseneksi. Koulutuksen avulla on myös mahdollisuus ehkäistä syrjäytymistä, antaa valmiuksia työelämään. Jokaisella nuorella ja aikuisella pitää olla mahdollisuus suorittaa loppuun peruskoulu ja toisen asteen opinnot. Jokaisella tulee olla mahdollisuus päästä opinto-ohjaajan luokse keskustelemaan aina tarvittaessa opintojensa aikana. Opinto-ohjaajalla tulee olla riittävästi aikaa ihmisen kohtaamiseen, jotta oppilaalle ja opiskelijalle syntyy kokemus arvostuksesta ja tärkeydestä. Vaikka lähes kaikki nuoret siirtyvät peruskoulusta toiselle asteelle, liian moni opiskelijoista keskeyttää opinnot eri syistä. Joka kuudes nuori päättää opintonsa saavuttamatta toisen asteen tutkintoa.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan perusasteen varassa olevien työllisyysaste on noin 43 % ja ylemmän korkeakouluasteen 86 %. Opiskelijat valmistuvat Suomessa moniin muihin maihin verrattuna keskimääräistä vanhempina. Vajaa kolmannes ikäluokasta pääse korkeakouluun. Neljännes uusista ylioppilaista ei hae samana vuonna jatko-opintoihin ja 20-40-vuotiaista jopa neljännes keskeyttää ammatilliset opintonsa. Ikäluokasta 15 % ei suorita toisen asteen tutkintoa ollenkaan.

Peruskoulu ja toinen aste antavat hyvän pohjan korkeakouluopintoihin. Kaikessa koulutuksessa ja kasvatuksessa pitää kiinnittää tasa-arvoon, laatuun ja tulokseen. Opetussuunnitelmat eivät yksin riitä takaamaan ohjattaville laadukasta opinto-ohjausta ympäri Suomen. Suositusten rinnalle tarvitaan riittävä lainsäädäntö turvaamaan opiskelijoiden oikeus lähiopetukseen ja oikea-aikaiseen opinto-ohjaukseen. Koulun ja oppilaitoksen laatuun pitää voida luottaa asuinpaikasta riippumatta. Sivistys, kasvatus ja koulutus ovat Suomen tulevaisuuden valttikortteja. Viime vuosina nuorten ikäluokkien koulutustaso on huolestuttavasti kääntynyt laskuun Tilastokeskuksen tilastojen mukaan. Laadukas koulutusjärjestelmä tarvitsee riittävän vakaan rahoituksen.

Opinto-ohjaajien osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Ei riitä, että opinto-ohjaajien osaamisesta huolehditaan. Pitää olla myös työnteon edellytykset kunnossa. Perusopetuksessa ja toisella asteella yhdellä opinto-ohjaajalla voi olla korkeintaan 200 ohjattavaa. Kun ohjattavia on paljon suositusta enemmän, saattaa käydä niin, ettei opinto-ohjaajalle kanssa pääse keskustelemaan kahden kesken koko opintojen aikana. Minuutit eivät yksinkertaisesti riitä, jos ohjattavia on liian paljon. Kun työnteon edellytykset ovat kunnossa, opinto-ohjaaja innostuu ja työssä on imua.

Armi Nurmi
Suomen opinto-ohjaajat ry
puheenjohtaja