Korkeakoulutoimikunta

Tuija Syväjärvi
Puheenjohtaja

Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi
tuija.syvajarvi(at)lapinamk.fi

Siru Kilpilampi
Lahden ammattikorkeakoulu, Lahti
siru.kilpilampi(at)lamk.fi

Mervi Kurula

Karelia-ammattikorkeakoulu, Joensuu
mervi.kurula(at)karelia.fi

Paula Lindqvist 
Metropolia ammattikorkeakoulu, Helsinki
paula.lindqvist(at)metropolia.fi

Mikko Siitonen

Turun ammattikorkeakoulu, Turku

mikko.siitonen(at)turkuamk.fi

Leila Saramäki
Itä-Suomen yliopisto, Kuopio
leila.saramaki(at)uef.fi