Yhdistys

Suomen opinto-ohjaajat ry:n perustamiskirja allekirjoitettiin 7.11.1997.

Yhdistyksen ruotsinkielinen nimi on Studiehandledare i Finland. Yhdistyksen nimen lyhenne on SOPO.

Suomen opinto-ohjaajat ry toimii opinto-ohjauksen kehittämiseksi sekä jäseniensä ammattitaidon ja yhteenkuuluvuuden edistämiseksi. Ohjausalan pedagogisena järjestönä SOPO ry pyrkii lisäämään ohjausalan ammattilaisten vaikuttamismahdollisuuksia sekä opinto-ohjaajien perus- ja täydennyskoulutuksen saatavuutta ja laatua.

SOPO ry:n toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kahdeksanjäseninen hallitus, jossa on edustus kaikista koulumuodoista. SOPO ry:ssä toimii hallituksen nimeämiä toimikuntia ja työryhmiä, joihin tarvittaessa voidaan kutsua myös asiantuntijajäseniä.

Yhteistyöstä hyödymme kaikki

Ohjausalan ammattilaisena teet merkittävää työtä sekä yksittäisen oppilaan ja opiskelijan että koulutusjärjestelmän ja työelämän hyväksi.  SOPO ry:n jäsenenä voit parantaa toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa työsi arvostukseen, sillä OAJ:n kautta vaikutamme virka- ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen.